İle Edatı İle Bağlacı Arasındaki Fark Nedir?

“İle edatı ile bağlacı arasındaki fark nedir?” konusu ile ilgili olarak kısaca açıklamalar yapacağız ve örneklere yer vereceğiz.

"İle" sözcüğü bazen edat bazen de bağlaç olarak kullanılıyor. Bu durumda öğrencilerin aklına “ile edat ile bağlacı arasındaki fark nedir?” sorusu geliyor. İle sözcüğünün edat mı bağlaç mı olduğunu anlamak için çok kolay bir yöntem vardır. O da ile kelimesi yerine ve bağlacı getirmek. İle sözcüğü yerine “ve” bağlacı getirdiğimizde cümle anlamlı oluyorsa oradaki ile sözcüğü bağlaçtır. “Ve” getirdiğimizde o cümle anlamsız oluyorsa oradaki ile kelimesi edattır.

Örnekler:

Okula servis ile gittim.
Okula servis ve gittim.
Gördüğünüz gibi ile yerine ve koyduk Cümle anlamsız oldu. O zaman buradaki ile edattır.

Hasan ile Ahmet maç izlemeye gittiler.
Hasan ve Ahmet maç izlemeye gittiler.
Gördüğünüz gibi bu cümlede ile kelimesi yerine ve koyduk. Cümle anlamlı oldu: Buradaki ile kelimesi de bağlaçtır.

Bugün araba ile gezintiye çıktık.(ile edattır)
Okulda defter ile kalem dağıtıldı. (ile bağlaçtır)

Post a Comment

Daha yeni Daha eski