Olgun Başakların Boynu Bükük Olur Atasözünün Anlamı

Olgun başakların boynu bükük olur sözünün anlamı nedir? Konu ile ilgili düşüncelerimi kompozisyon şeklinde kısaca açıkladım. Başlık koymak isterseniz uygun bir başlık koyabilirsiniz.

Olgun başaklar içleri dolu dolu olduğu için ağırlıktan yere doğru eğik olur. Bu atasözü mecaz anlamlıdır. İnsanlar için kullanılan bir sözdür. Atalarımız hayat tecrübelerinden dolayı bu sözü söylemişlerdir. Olgun başak ifadesiyle anlatılmak istenen yaşı ilerlemiş, tecrübe sahibi, olgun insanlardır. Böyle insanlar nerede ne yapacağını, nerede nasıl davranacağını bilen insanlardır.

Olgun insanlar sakin kalmayı başaran, gerektiği durumlarda konuşan her şeye atlamayan dingin kişilerdir. Olaylar karşısında hemen parlamayan, akıl ve mantığını harekete geçiren insanlar olgun başak gibidir.  O kişiler artık ağırbaşlı bir kimliğe bürünür. Olgun başakların boynu bükük olur atasözü de olgun yani tecrübeli, görmüş geçirmiş kişilerin sakin bir yapıda olduğunu ifade eder.

Olgun insanlar düşünerek hareket ederler. İşin içine tecrübe girdiği için böyle davranırlar. Zamanında birçok hata yapmış olduklarından hayata karşı temkinli yaklaşırlar. Oysa gençler öyle değildir. Gençler, nerede, nasıl konuşacağını önceden düşünmeyebilirler. Bu da gençlerin hayattan öğrenecek daha çok şeyleri olduğunun göstermektedir.

Sonuçta insan yaşam serüveninde, hata yapa yapa tecrübe kazanarak olgunlaşır. Zaman içinde edinilen bu olgunluk insanların davranışlarına, konuşmalarına da yansır. Artık karşımızda ne yaptığını bilen aklı başında insanlar görürüz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski