Düşünüyorum O Halde Varım Sözü ile İlgili Kompozisyon

Düşünüyorum O Halde Varım Sözü ile İlgili Kompozisyon

Düşünüyorum, O Halde Varım Sözünden Ne Anlıyorsunuz?

Düşünmek varlığımızın en önemli belirtisidir. Düşünmek insanlara verilen en önemli özelliklerden biri olması açısından büyük öneme sahiptir. Düşünmek demek olaylar ve durumlar karşısında aklını kullanmak demektir. Aklını kullanan kişi de düşünerek varım diyebilir. Ben bu sözden bunu anlıyorum.

Bir filozof düşünüyorum, o halde varım diyerek düşünmenin varlık belirtisi olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Aklını kullanan kişiler düşünen kişilerdir. İnsanı hayvanlardan ayıran en önemli beceri de düşünme becerisidir. Dolayısıyla düşünme kabiliyeti insanları diğer canlılardan ayıran bir özelliktir.

Ünlü düşünürler, akıllarını devreye sokarak yani düşünerek dünyayı ve hayatı anlamaya çalışmışlardır. Bu açıdan bakarsak düşünmenin ne kadar önemli bir meziyet olduğunu görebiliriz. Biz de olaylar karşısında düşünerek hareket edersek hem daha akılcı kararlar alırız, hem de hayatı daha iyi anlarız. Akıl ve mantık süzgecinden geçmeyen her şey saman alevi gibidir, yani bir anda yok olur.

O halde diyebiliriz ki düşünmek, varlığımızın en güzle ispatıdır. İnsan düşünerek bu hayatta, doğada veya dünyada var olduğunu göstermiştir. Bunun sonucunda düşünüyorum öyleyse varım diyebilmiştir.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski