Tamlayanı ile Tamlananı Yer Değiştirmiş İsim Tamlamasına Örnekler

Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması ile ilgili örnekler burada bulunmaktadır.

Türkçede belirtili isim tamlamalarında isim tamlamasının tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş olabiliyor. Bu konuyla ilgili olarak sınavlarda, testlerde aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması vardır şeklinde sorular çıkabiliyor. Konunun daha iyi anlaşılması için örnek verecek olursak,

Kafası çok karışıktı onun.” Cümlesinde “kafası” ifadesi tamlanan, “onun” ifadesi tamlayan bölümü oluyor. Dolayısıyla isim tamlamasının normal yazılışı “onun kafası” şeklinde olmasına rağmen bu örnekte tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması vardır."Geçen gün çözümü yapıldı soruların." cümlesinde de tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiş.Buradaki tamlamanın düzgün hali soruların çözümü şeklindedir.

Örnekler:

Evleri iki katlıydı onların. (onların evleri)
Bahçesinde çiçekler açmıştı hastanenin. (hastanenin bahçesi)
Dolabında bir sürü kitap vardı Nisa’nın.(Nisa’nın dolabı)
Hayatı acılar içinde geçmiş zavallının. (zavallının hayatı)
Arabası çok pahalı bir şeye benziyor onun. (onun arabası)
Vakti kitapların arasında geçiyor İsmail’in. (İsmail’in vakti)
Sessizliği beni dinlendiriyordu gecenin. (gecenin sessizliği)
Şırıltısı uzaklardan duyuluyordu ırmağın. (ırmağın şırıltısı)            
Tilki, derinliklerinde kayboldu ormanın. (ormanın derinlikleri)
Işıkları uzaktan kıpır kıpır görünüyordu şehrin. (şehrin ışıkları)

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski