Ögelerine Ayrılmış Cümle Örnekleri

Ögelerine ayrılmış 20 tane tane cümle yazınız. Aşağıya örnek olarak yazdığım ögelerine ayrılmış cümleleri inceleyebilirsiniz.

1. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını, insanların dışarı çıkmasını önlüyor.
Önlüyor: yüklem
önleyen ne? Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını: özne
neyi önlüyor? İnsanların dışarı çıkmasını: belirtili nesne

2. Kısa hikayeler okumayı, çok fazla sevmiyorum.
sevmiyorum: yüklem
sevmeyen kim: ben, gizli özne
neyi: kısa hikayeler okumayı, belirtili nesne
ne kadar: çok fazla, zarf tümleci

3. İnsan yalnız olunca, her şey sıkıcı geliyor.
geliyor: yüklem
gelen ne: her şey, özne
nasıl geliyor: sıkıcı,zarf tamlayıcısı
ne zaman: insan yalnız kalınca, zarf tamlayıcısı

4. Hastalık yayıldığı için, canlı dersleri internetten işliyoruz.
izliyoruz: yüklem
izleyen kim? biz: gizli özne
niçin? hastalık yayıldığı için: zarf tümleci
neyi? canlı dersleri: belirtili nesne
neyden? internetten: dolaylı tümleç

5.Bugün sınıfta ögelerine ayrılmış 100 cümle çözdük.
ögelerine ayrılmış 100 cümle: belirtisiz nesne
sınıfta: yer tamlayıcısı
bugün: zarf tamlayıcısı
Biz: gizli özne
çözdük: yüklem

6.Normalleşmenin olduğu bir dönemde yeni bir umut kırıklığı yaşanıyor.
yaşanıyor: yüklem
yaşanan ne?: yenir bir umut kırıklığı: özne
Ne zaman: normalleşmenin olduğu bir dönemde: zarf tümleci

7. Balık tutmak için arkadaşlarıyla gölete gitmişler.
Balık tutmak için: zarf tamlayıcısı
Arkadaşlarıyla: zarf tamlayıcısı
Gölete: yer tamlayıcısı
Gitmişler: yüklem
Onlar: gizli özne

8.Yaşlı adam gülümseyen gözlerle salondakilere baktı.
baktı: yüklem
yaşlı adam: özne
gülümseyen gözlerle: zarf tamlayıcısı
salondakilere: yer tamlayıcısı

9.İnsan hayatını bazen minik bir gülücük kurtarır.
kurtarır: yüklem
Minik bir gülücük: özne
İnsan hayatını: belirtili nesne
bazen: zarf tümleci

10.Gece ışıkları kar taneciklerinin etkisiyle yanıp sönüyordu.
yanıp sönüyordu: yüklem
gece ışıkları: özne
kar taneciklerinin etkisiyle: zarf tümleci

11. Ahşaptan yapılmış, tek katlı, bahçeli bir ev hayal ediyorum.
hayal ediyorum: yüklem
kim? ben: gizli özne
ne? ahşaptan yapılmış, tek katlı, bahçeli bir ev: belirtisiz nesne

12.Sınavda, birinci dönem işlenen konular sorulacakmış.
sorulacakmış: yüklem
sorulacak olan ne? Birinci dönem işlenen konular: özne
nerede? Sınavda: yer tamlayıcısı

13.Hafta sonu kış sporları merkezine gidelim.
gidelim: yüklem
biz: gizli özne
hafta sonu: zarf tamlayıcısı
kış sporları merkezine: yer tamlayıcısı

14.Sobalı evde eski türküleri dinleyerek büyüdüm.
büyüdüm: yüklem
ben: gizli özne
sobalı evde: yer tamlayıcısı
eski türküleri dinleyerek: zarf tamlayıcısı

15.Sınava girenler yarın giriş belgelerini getirsinler.
getirsinler: yüklem
sınava girenler: özne
yarın: zarf tamlayıcısı
giriş belgelerini: belirtili nesne

16. Bazı insanlar, evde kal uyarısına dikkat etmiyor.
Dikkat etmiyor: yüklem
dikkat etmeyen kim? Bazı insanlar: özne
neye dikkat etmiyor? Evde kal uyarısına: yer tamlayıcısı

17. Onca sıkıntıya rağmen bu adama yıllarca katlandı.
Katlandı: yüklem
Katlanan kim: o, gizli özne
Kime katlandı: bu adama, yer tamlayıcısı
Nasıl katlandı: onca sıkıntıya rağmen, zarf tümleci

18. Hasta sayısının azaldığını görmek hepimizi umutlandırıyor.
umutlandırıyor: yüklem
umutlandıran ne: hasta sayısının azaldığını görmek, özne
kimi umutlandırıyor: bizi, belirtili nesne

19. Sisli bir sabah vakti, dışarıdan araba sesleri geliyordu.
geliyordu: yüklem
gelen ne: araba sesleri: özne
Nereden: dışarıdan: dolaylı tümleç
Ne zaman: sisli bir sabah vakti: zarf tümleci

20. Sokağa çıkma yasağı kalkınca, doya doya gezeceğim.
Gezeceğim: yüklem
kim gezecek? Ben: gizli özne
ne zaman? Sokağa çıkma yasağı kalkınca: zarf tamlayıcısı
nasıl? Doya doya: zarf tamlayıcısı

9 Yorumlar

Yorum Gönderme

Daha yeni Daha eski