Zarf Fiil Eklerinin Kodlaması

Zarf fiil eklerinin kodlaması için öncelikle zarf fiil eklerini iyi bilmek gerekiyor. Zarf-fiil ekleri, "-ınca, ince,unca, ünce/ -dıkça, dikçe, dukça, dükçe, tıkça, tikçe, tukça, tükçe/ -madan, meden/ -ıp, ip, up, üp/ -dığında, diğinde, duğunda, düğünde, tığında, tiğinde, tuğunda, tüğünde/ -r mez, -ar maz, -er mez, -ür mez/ -maksızın, meksizin/ -arak, erek/ -alı, eli/ -e a, -a a/ -asıya, esiye" eklerinden oluşur.

Zarf fiil eklerinin akılda kalıcı olması için oluşturulan şifreler aşağıdaki gibidir: Zarf fiil eklerinin kodlaması için genellikle kenyalı asiye diye başlayan şifreler kullanılır.

Kenyalı asiye madan dağında ince ip araklarken oldukça gençti.
Kenyalı asiye ipince kaldığında zaman geçtikçe aç kalmaksızın ölesiye yemeden hayatını devam ettirerek yaşadı.
Kenyalı Asiye Maden dağında ince ip araklarken durmaksızın koşa koşa gittiğinde yorulunca yakalanır yakalanmaz durdukça durdu.

Ben zarf fiil ekleri ile ilgili iki farklı kodlama daha yaptım. Onlar da aşağıdaki gibidir:

Asiye yalı alınca susmadan güle oynaya koştukça şaşırıp kaldım.
Vakit daraldığında, gelir gelmez konuşmadan ölesiye sarılarak ağlayıp otururken düşündükçe kahroluyorum.

Zarf fiil eklerini akılda tutma adına kolaylık olması bakımından oluşturulan bu şifreler çok önemlidir. Öyle ki 8. sınıfta okuyan öğrenciler fiilimsi eklerini ister istemez karıştırabiliyor. İşte o zaman devreye zarf fiil ekleri kodlaması giriyor. Zarf fiil ekleri dışında isim fiil eklerinin kodlaması mayışmak, sıfat fiil eklerinin kodlaması da an-ası-mez-ar-dik-ecek-miş şeklindedir. Bunu da burada hatırlatmakta fayda var.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski