Hikaye Unsurları Nelerdir?

Hikaye unsurları, bir hikayeyi çözümlerken yararlandığımız unsurlardır. Hikâye unsurları, olay örgüsü, yer, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, konu ve ana fikirden oluşur. Bildiğiniz gibi bir yazının metnin hikaye olması için içinde mutlaka olay anlatımı olmalıdır. Yani anlayacağınız bir yazıda olması mümkün olaylar anlatılmışsa, bu yazı hikâyedir. Tabi, hikayede gerçek veya gerçekleşmesi mümkün olan olayların anlatılması gerekir, bunu da unutmamalıyız. Gelin şimdi de "hikaye unsurları nelerdir?" sorusunun cevabına bakalım.

1.Olay örgüsü: bir hikayedeki olayların neden sonuç ilişkisi içerisinde birbirine bağlanarak anlatılmasıdır. Olay örgüsü aslında hikayedeki bahse konu olan olaydır.

2.Yer: hikâyedeki olayın geçtiği unsurdur. Yer unsur bir şehir, köy, orman, ev, okul, sınıf sokak aklınıza gelebilecek herhangi bir mekan olabilir.

3. Zaman: Hikayenin bir başka unsur da zamandır. Bildiğiniz gibi hikâyede zaman bellidir. Dolayısıyla zaman unsur da belli bir tarih, gün, vakit bildiren bir unsurdur. Örnek vermek gerekirse, geçen yıl, 5. Sınıftayken, 1954’te, akşama doğru, okul açıldığı zaman gibi ifadeler varsa bunlar zaman unsurudur.

4. Şahıs ve Varlık Kadrosu: şahıs kişi ya da kahramanlar demektir. Kahramanlar insanlardan oluşuyorsa bunlar şahıstır. Bunun dışlında insan haricindeki hayvan, bitki veya ev araba, ağaç gibi nesneler de varlık kadrosu grubuna girer.

5. Konu: Hikayede anlatılan içeriktir. Konuyu bulmak için bu hikaye neden söz ediyor sorusunun cevabını aramalıyız?

6. Ana Fikir: Hikayede bize asıl olarak anlatılmak istenen ders niteliğindeki cümledir. Yani hikayenin tamamını okuyup içinden çıkardığımız sonuç, ana fikir ya da ana düşünce adıyla bilinmektedir.

Son olarak hikaye unsurları her sınıf seviyesi için geçerlidir diyebiliriz. Hata bu konuda metnin hikaye unsurlarını yazınız, bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bu durumda bu konuyu iyi bilmek gerekiyor.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski