Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir Kompozisyon

Defterinize, Atatürk'ün, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. Kompozisyon yazınıza uygun bir başlık koyunuz.

Sanat milletlerin hayatında çok önemli bir yer edinir. Çünkü milletler sanatla hayat bulur. Bir milletin hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan bazı etkenler vardır. Örneğin tarih, edebiyat, sanat bunlardan bazılarıdır. Sanat ise milletin kendini ifade etmesine olanak sağlayan çok önemli bir alandır. Bu yüzden sanata olabildiğince çok değer vermek gerekiyor.

Millet ortaya koyduğu sana eserleriyle uluslararası alana kendini göstermiş oluyor. Ayrıca sanat, kültürümü gelişmesi anlamında büyük katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla bir milletin hayat damarlarından biri olan sanata önem vermeliyiz. Bir milletin varlığını sağlam bir şekilde sürdürebilmesi bir bakıma sanatla yakından ilgilidir. Sanatsız kalan bir millet kesinlikle kalkınma anlamında büyük bir düşüş gösterecektir. Atatürk, bunu ileri zekâsıyla sezdiği için sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözünü kullanmıştır. Yani sanatın milletlerin hayatında düşündüğümüzden çok daha fazla önemi vardır. Sanat çok yönlü bir faaliyettir. Bunun içinde sinema, tiyatro, konser, enstrümantal müzik, resim gibi birçok faaliyet alanı bulunmaktadır. Bir millet sanatıyla kendini belli eder.

Örneğin ülkemize yapılan sanatsal bir faaliyete, yabancı ülkelerden de katılımlar oluyor. Bu açıdan baktığımızda sanat, ülkemizin tanınmasında, kültüründe büyük etkiye sahiptir. Böylece sanat, milletin hayat damarı olarak kıymetini artıran bir mecradır. Kısacası sanat milletin varlık sembolüdür diyebiliriz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski