Medeniyet kavramıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.

Bu sayfada defterinize medeniyet kavramıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız ile ilgili kısa bir metin yazacağız.

Medeniyet bir milletin maddi ve manevi varlıkları, bilim, sanat, teknik gibi alanlardaki faaliyetlerin tamamı demektir. Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte medeniyet kavramı ortaya çıkmıştır. Yani şehir kültürü anlamına gelir. Böyle bir anlayış halkın refah seviyesine olumlu katkı sağlamıştır.

Medeniyetle birlikte, yaşam standartları gelişmiştir. Örneğin medeni insanlar toplum olarak daha iyi şartlarda yaşama çabası taşırlar. Onlar insana yakışır tutum ve davranışları benimseyerek bunu gerçek hayatta uygular. Bundan dolayı medeni toplumlar bilim, sanat, teknik gibi konulara önem verir. Geçmişte dünya üzerinde kurulmuş birçok devlet vardır. Bunlar bulunduğu bölgelerde kendi medeniyetini kurmuştur. Şehirleşme ile beraber insanlar eğitim, bilim ve kültürel alandaki faaliyetleri artırarak toplum yararı için refah seviyesini yükseltmeye başlamıştır. Bu amaçla devlet, vatandaşına daha iyi hizmet vererek onların uygar bir şekilde yaşaması için çalışır. Böylece toplumsal hayatın konforu artar. Demek ki medeniyette huzur ve refah içinde, şartların daha güzel olduğu bir yaşam biçimi var.

Sonuç olarak medeniyet kavramı içi boş bir kavram değildir. Her topluluğun kendi özelinde oluşturduğu ona has bir bütündür. Onun içinde gelişmişlik, eğitim ve kültür seviyesi yüksek bir anlayış ile insan hayatını kolaylaştıran bir sistem vardır. Böylelikle o toplumlar, insanların tercihine bağlı daha iyi şartlarda yaşamını sürdürme imkanına sahip olur.

18 Yorumlar

Daha yeni Daha eski