Sürerlik Fiili Örnekleri 15 Tane

Sürerlik Fiili Örnekleri 15 Tane. Bu sayfada sürerlik fiili ile ilgili cümleler bulunmaktadır.

Sürerlik fiili, fiillere getirilen “-edur, -adur, -agel, -egel, -akal” ekleri  ile oluşur. Bu ekler fiillere, yapılan işin bir süre devam ettiği, hemen bitmediği ya da biraz uzun sürdüğü anlamları katar. Yani eylemin süreğenlik içinde olduğu fiiller sürerlik fiilidir.

1.Siz burada gezedurun, ben az sonra gelirim.
2.Bebeklere okunan ninniler yıllardır söylenegelir.
3.Maske takmanın önemi hakkında bir süredir konuşadurdular.
4.Onun yoğun bakıma alındığını görünce öylece kalakaldım.
5.Çocuk arabanın önüne çıkınca donakalmışlar.
6.Kitapları okuyadurun sonra size soru soracağım.
7.Büyük balık tuttuğuna şaşırdığı için bana öylece bakakaldı.
8.Konuları araştıradurun, yarın sınavınız var.
9.Köyde süregelen bu gelenek yıllardır unutulmuyor.
10.Bu türkünün hikâyesi herkes tarafından bilinegelir.

11.Destanlarımız dilden dile söylenegelir.
12.Taş kesilen çoban efsanesi yıllardır çocuklarımıza aktarılagelir.
13.Savaş yıllarında yaşanan zorluklar büyüklerimiz tarafından anlatılagelir.
14.Siz kar yağışını izleyedurun, ben içeri geçiyorum.
15.Saatlerdir dur durak bilmeden söylenedurdu.
16.Burada boş boş oturadurun, millet harıl harıl ders çalışıyor.
17.Uzun süren dolu yağışına öylece bakakaldım.
18.Türkçemizde mani örnekleri yıllardır süregelir.
19.Sen sofrayı hazırlayadur, ben çorbaya bakayım.
20.Her şeyin rüya olduğunu anlayınca şaşakaldım.

20 Yorumlar

Daha yeni Daha eski