Tek Yüklemli Cümle Örnekleri

"Tek yüklemli basit cümle örnekleri" konusunu kısaca ele alacağız.

Yapısına göre cümlelerden biri olan tek yüklemli cümleler hakkında kısaca söz edelim. Adından da anlaşılacağı üzere, içinde yargı bildiren sözcüğün bir tane olduğu cümlelere tek yüklemli cümle denir. Yargı derken kastedilen yüklemdir. Yani bir tane yüklemi olan cümlelerdir. Bu cümlelerin içinde fiilimsi, ki bağlacı, şart eki (se,sa) ve bağlaçlar kullanılmaz. Tek yüklemli cümlelerde bulunması gereken unsur, sadece yüklem bir tane olmalıdır. Yani bu cümleler tek yüklemli olup içinde fiilimsi bulunmayan cümlelerdir. bundan dolayı tek yüklemli cümleye basit cümle denmektedir.


Tek Yüklemli Cümle 10 Tane Örnek


Yüklem olan sözcükler altı çizili ve kırmızı renkli olan sözcüklerdir. Diğer sözcükler yargı bildirmiyor. Dolayısıyla aşağıdaki cümleler tek yüklemli cümle olarak adlandırılır. Ayrıca yüklem olan sözcüğün, olumsuzluk eki veya soru eki alıp almaması yapısını etkilemez.


Son günlerde herkesten uzak, kendi dünyasında yaşıyordu.
İki saat aradan sonra evdeki misafirler gitmiş.
Kar yağışından yollar kapanmış.
Tatilde bol bol kitap okuyacağım.
Kuşlar bu güzel havada ne güzel uçuyor.


Sen de bizimle gelecek misin?
Okulun duvarları açık maviye boyandı.
Günümüzde aklı telefonlar yaygın bir şeklide kullanılmaktadır.
Eğitim, kız erkek herkesin hakkıdır.
Yarışmaya bizim okuldan üç öğrenci katılacak. (yarışmaya sözcüğü fiilimsi değil kalıcı isim)

Post a Comment

Daha yeni Daha eski