Kardeşlik ve barışın dünyaya yayılması için neler yapılmalıdır? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde yazınız.

“Kardeşlik ve barışın dünyaya yayılması için neler yapılmalıdır? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde yazınız.” konusunu kısaca ele alacağız.

Kardeşlik ve barışın dünyaya yayılması için ilk olarak kendimizi sevmeliyiz. Sevgi duygusu bütün iyi ve güzel şeylerin kaynağını teşkil eder. Bu anlamda kendimizi seversek ve kendimize değer verirsek başaklarını da severiz. Böylece barış ve kardeşliğin dünyaya yayılması için çok önemli bir adım atmış oluruz. Yani işe ilk olarak kendimizi sevmekten başlamak gerekiyor.

İnsan yetiştirmek barış ve kardeşlik için en önemli noktalardan biridir. Burada insanların nasıl ve ne şekilde yetiştirileceği önem kazanmaktadır. Çocuklarımız sevgiyle, şefkat, merhamet, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla yetiştirmeliyiz. Çocuklar böyle güzel davranışları kazanarak yetiştiklerinde barış ve kardeşliğe önem vereceklerdir.

Çünkü çocukların eğitilmesi onların şekillendirilmesi yetişkinlere göre daha kolaydır. Bugünün küçükleri yarının büyükleri olacakları için onları güzel bir şekilde yetiştirmek en doğru yaklaşım olacaktır. Çocuklara barış ve kardeşlik konusunda örnek olunmalıdır. Çünkü çocuklar büyüklerini kendilerine model alırlar. Ayrıca yabancılara karşı hoşgörülü davranmayı çocuklara öğretmeliyiz. Bu güzel davranışları kazanan çocuklar büyüdükleri zaman barış ve kardeşlik içinde yaşayacaklardır.

Sonuç olarak dünyada barış ve kardeşliğin yayılması için sevgi, saygı, hoşgörü, paylaşma, iyilikte bulunma, yardımseverlik gibi değerlerimiz ön plana çıkmaktadır. Her şeyin başı sevgidir konusuna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bütün güzel davranışlar sevgiyle öğretilerek barış ve kardeşliğin temelleri atılmış olacaktır.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski