Örnekleme ve Tanık Gösterme Arasındaki Fark Nedir?

“Örnekleme ve tanık gösterme arasındaki fark nedir?” konusunu kısaca açıklayalım.

Örnekleme bir parçada anlatılan konunun okuyan kişiler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla örnekler vermektir. Yani örneklemede anlatılan konu verilen örnekler ile somutlaştırılır. Burada amaç konunun çok daha iyi bir şekilde kavratılmasıdır. Dolayısıyla bir yazıyı okurken konu hakkına örnekler verilip verilmediğine bakmakta fayda var. Çünkü örnekleme paragrafta ele alınan konunun gerçek hayattan örnekler verilerek somut bir hale getirilmesidir.

Tanık göstermede ise anlatılan konu hakkında alanında uzman, tanınmış bir kişiye ait söz belirtilir. Yani metinde tanınmış bir kişiye ait bir söz, tırnak işareti içinde aktarılırsa, orada tanık gösterme vardır. Bazı yazılarda, paragraflarda yazar, şair, bilim adamı veya tanınmış kişilerin ismi de örnek olarak verilebilir. Bu durumda soruyu çözen öğrenciler tanınmış kişilerin isimleriyle karşılaşınca burada tanık gösterme var algısına kapılıyorlar. Böyle düşünmek yanlıştır.

Tanık gösterme olabilmesi için tanınmış kişinin kendisine ait bir sözün mutlaka parçanın içinde kullanılması gerekiyor. Eğer okuduğumuz paragrafta yazar, şair, bilim adamı, devlet adamı gibi ünlü kişilerin ismi kullanılır da onlara ait söz kullanılmazsa burada tanık gösterme yoktur, örnekleme vardır.

Örnekleme ve tanık gösterme arasındaki bir başka fark da örneklemede konuyla ilgili olarak canlı, cansız varlık, eşya, nesne, her şey örnek verilebilirken, tanık göstermede sadece bir tanınmış bir insanın sözünün tırnak içinde verilmesidir. Örnekleme ve tanık gösterme arasındaki farklar böyledir. Sınavlarda çokça karşımıza çıkan düşünceyi geliştirme yollarıyla ilgili soruları çözerken tanık gösterme ile örnekleme arasındaki farka dikkat etmek gerekir.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski