Mevlana’nın Yedi Öğüdü ve Anlamları ile İlgili Kompozisyon

“Mevlana’nın yedi öğüdü ve anlamları” ile ilgili kompozisyon konusunu kısaca ele alacağız.

Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol anlamı kısaca.
Cömertlik ve yardım etme konularında bir akarsu gibi kimseyi ayırt etmeden herkese eşit davranmalıyız. Böylece herkese bir faydamız olur. Akarsu kimseyi ayırt etmez ve suyunun ulaştığı her şeye faydalı olur. Aslında ihtiyacı olanlara yardım etmiş olur.

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol anlamı kısaca.
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol sözünün anlamı şefkat ve merhamet etme konusunda güneşin bizi ısıttığı gibi sen de herkesin yüreğini ısıt, kimseyi ayırt etme şeklindedir. Şefkatin, merhametin sınırsız olmalıdır. Bir güneş gibi herkesi kucakla demek istenmiştir.

Başkalarının kusurlarını örtmede gece gibi ol anlamı kısaca.
Kimsenin kusurunu araştırıp açığa çıkarma. Gece nasıl bizim günahlarımızı, kusurlarımızı örtüyorsa, sen de başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol anlamındadır. Sakın kimsenin kusurlarını aramaya kalkma. Bu hiç istenmeyen ve hoş olmayan bir tutumdur. O yüzden birilerinin kusurunu biliyorsan bunu gizlemek daha doğrudur.

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol anlamı kısaca.
Ölü gibi olmak sessiz, sakin, dingin olmaktır. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol sözünün anlamı hiddet ve asabiyetten kurtul, öfkene hâkim ol, yenik düşme, sakin kal anlamına gelir. Asla sinirlilik duygusuyla hareket etme, etrafını kırıp dökme gibi bir ifade vurgulanmıştır.

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol anlamı kısaca.
Toprak gibi, olmak olgun, anlayışlı ve sabırlı olmaktır. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol sözünün açıklaması da tevazu sahibi ol, kendini beğenme, insan ilişkilerinde alçakgönüllülüğe önem ver, sabırlı ve anlayışlı ol şeklindedir.

Hoşgörüde deniz gibi ol anlamı kısaca.
Hoşgörü duygun uçsuz bucaksız olsun, denizin büyüklüğü gibi senin hoşgörün de sınırsız olsun anlamındadır. İnsanları incitici olma, her şeye hoşgörülü davran gibi bir anlam elde ediyoruz.

Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol anlamı kısaca.
Bu söz de için dışın bir olsun, özün sözün bir olsun, tutarlı ol anlamına gelir. Yani dış dünyaya nasıl görünüyorsan gerçekte öyle olmalısın. İçin farklı dışın farklı olursa bu ikiyüzlülük gibi bir şeydir.

8 Yorumlar

Daha yeni Daha eski