Problemleri, onları üreten kafalarla çözemeyiz sözünü açıklayınız.

“Problemleri, onları üreten kafalarla çözemeyiz sözünü açıklayınız.” Aşağıya konu ile ilgili kısa bir kompozisyon yazdım. Yazdıktan sonra metne uygun bir başlık koyunuz.

"Problemleri, onları üreten kafalarla çözemeyiz."(Albert Einstein)

Problemleri çözmek için çözüm yolları aramalıyız. Bunun için başka insanların görüşlerine başvurmalıyız. Ancak görüşüne başvurduğumuz kişiler çözüm odaklı olmalıdır. Problemleri onları üreten kişilerden çözmesini beklemek yanlıştır. Zaten onlar problem üretmiştir. O kişiler problemi çözemez.

En doğrusu çözüm üreteceğine inandığımız kişilere akıl danışmaktır. Atalarımız akıl akıldan üstündür sözünü boşuna dememişler.  Başka insanların fikirlerini almak, onlara akıl danışmak problemlerin çözümü için en doğru yöntemdir. Bu yüzden her karşılaştığımız problemi çözmek için çevremizdeki kişilerden konu hakkında bilgisi olanlardan yardım almalıyız.

Problem üreten kafa zaten sorunlu bir kafa yapısına sahiptir. O kişiler problemli olduğu için her yerde sorun çıkaran kişilerdir. Problemleri, onları üreten kafalarla çözemeyiz sözü, problem üreten kişilerle problemlerin çözülemeyeceğini anlatmak için kullanılmıştır.

Sonuç olarak problemleri üreten kişiler anlaşılması güç kimselerdir. Onlar böyle olduğu için bulundukları yerde problem çıkarırlar. Bu kişilerden problemleri çözmesini beklemek de çok yanlış olur. En iyisi akıl ve mantık yoluyla sorunları çözmektir.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski