İsimden Türemiş Fiiller 10 Örnek

“İsimden türemiş fiiller 10 örnek” konusu ile ilgili örneklere yer vereceğiz.

İsimden türemiş fiil nedir? İsimden türemiş fiiller, sözcüğün kökü isim iken, isimden fiil yapım eki alarak fiil olmasıyla oluşur. Örnek vermek gerekirse “ince” sözcüğü isimdir ve –l eki alarak incel(mek) şeklinde fiil olur. Yani incel- kelimesi artık isimden türemiş fiile uygun bir örnektir.

Öğrenciler disipline gönderildikten sonra akıllandı. (akıl-lan-)
Çiftiler yağmur yağmadığı için tarlayı kendi imkânlarıyla sulamış. (su-la-)
Eski günlerimi hatırlayınca gözlerim yaşardı. (yaş-ar-)
Yavrucağız çok özlediği annesiyle kucaklaştı. (kucak-laş-)
Çamaşırları kurutma makinesinde kurutmuşlar. (kuru-t-)

Son günlerde epey bir dalgınlaştım. (dalgın-laş-)
İsimden türemiş fiiller konusunu çok önemsiyorum. (önem-se-)
İftar açmak için zamanımız epey azalmış. (az-al-)
Uzun bir aranın ardından yerinde yavaşça doğruldu. (doğru-l-)
Ortalık bir an için sessizleşti. (sessiz-leş-)

Çok yıllar geçti, artık yaşlandım. (yaş-lan-)
Aradan geçen sürede epey güzelleşmiş. (güzel-leş)
Ağacın kökü birkaç ayda kalınlaştı. (kalın-laş-)
Davranışlarıyla çirkinleştiğini açıkça anlayabilirsiniz. (çirkin-leş-)
Çorba biraz kaynayınca koyulaşacak. (koyu-laş-)

Yukarıdaki örneklerde yay ayraç içinde verilen kelimeler artık birer isimden türemiş fiil örneğidir.

4 Yorumlar

Daha yeni Daha eski