Hepimiz Aynı Kilimin Desenleriyiz Konulu Bir Kompozisyon

6. Sınıf kitabındaki soru: Verilen ifade ile kilimi ilişkilendirerek “Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz.” konulu bir kompozisyon yazınız. Yazıya uygun bir başlık belirleyiniz.

Hepimiz güzel ülkemizde farlı dil, din, ırk ve mezheplere sahip insanlarla birlikte yaşıyoruz. Burada her farklılık ülkemiz adına bir zenginlik anlamına geliyor. Bu yüzden insanlar arasında farklılıklara saygı ve hoşgörü duygusunun olması huzurlu bir yaşam için çok gereklidir.

İnsanları dinine, mezhebine veya ırkına göre sevmemeliyiz, yaradandan ötürü sevmeliyiz. Eğer bu insan bizden değil, bunun soyu farklı, dini farklı diye düşünürsek farklılıklara saygı duymuyoruz demektir. Oysa herkesi yaradan bizi de yaratmıştır.

Kilimin desenleri farklı olmasına rağmen, bir araya geldiğinde çok güzel bir görüntü oluşturur. Yani her desen kilim için bir zenginlik demektir. Ülkemizde yaşayan dini, ırkı, mezhebi farklı olan insanlar da tek başlına bir şey ifade etmeyebilir fakat her biri ülkemize zenginlik katar. Bunun için bir arada yaşamaya, barış ve kardeşlik içinde yaşamaya önem vermeliyiz. Böyle yaparsak toplum huzuru için de çok faydalı bir iş yapmış oluruz.

Sonuç olarak insanları dinine, ırkına göre ayırt etmemeliyiz. Her farklı insan kilimdeki esen gibi bütünün bir parçasıdır. Her farklılığın bir zenginlik olduğu bilinciyle hareket edersek doğru yoldayız demektir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski