Hepimiz Aynı Kilimin Desenleriyiz Konulu Bir Kompozisyon

Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz konulu bir kompozisyon konusundan kısaca söz edeceğiz.

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf kitabındaki soru: Verilen ifade ile kilimi ilişkilendirerek “Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz.” konulu bir kompozisyon yazınız.

Verilen ifade: Yaratılanı severim Yardandan ötürü- Yunus Emre

Hepimiz güzel ülkemizde farlı dil, din, ırk ve mezheplere sahip insanlarla birlikte yaşıyoruz. Burada her farklılık ülkemiz adına bir zenginlik anlamına geliyor. Bu yüzden insanlar arasında farklılıklara saygı ve hoşgörü duygusunun olması huzurlu bir yaşam için çok gereklidir.

İnsanları dinine, mezhebine veya ırkına göre sevmemeliyiz, yaradandan ötürü sevmeliyiz. Eğer bu insan bizden değil, bunun soyu farklı, dini farklı diye düşünürsek farklılıklara saygı duymuyoruz demektir. Oysa herkesi yaradan bizi e yaratmıştır.

Kilimin desenleri farklı olmasına rağmen, bir araya geldiğinde çok güzel bir görüntü oluşturur. Yani her desen kilim için bir zenginlik demektir. Ülkemizde yaşayan dini, ırkı, mezhebi farklı olan insanlar da tek başlına bir şey ifade etmeyebilir fakat her biri ülkemize zenginlik katar. Bunun için bir arada yaşamaya, barış ve kardeşlik içinde yaşamaya önem vermeliyiz. Böyle yaparsak toplum huzuru için de çok faydalı bir iş yapmış oluruz.

Sonuç olarak insanları dinine, ırkına göre değil de yaradandan ötürü sevmeli, hoş görmeliyiz. Her farklılığın bir zenginlik olduğu bilinciyle hareke edersek doğru yoldayız demektir.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski