Kompozisyon Yazarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Kompozisyon yazarken nelere dikkat etmeliyiz? Konu ile ilgili gerekli bilgileri aşağıya kısaca açıkladım.

Kompozisyon yazarken ilk önce yazacağımız yazının bir plana göre taslağının olması gerekir. Bu taslakta yazımızın başlığı, konusu, ana fikri, giriş gelişme ve sonuç bölümlerinde neler anlatılacağı kısaca belirtilmelidir. Aslında işe böyle başlarsak kompozisyon yazarken pek fazla zorlanmayız. Çünkü bu taslak bizim yol haritamız olacaktır.

Başlık, konuyla yakından ilişkili olmalıdır. Kompozisyon yazımıza başlarken paragraf başı yapmak gerekir. Ayrıca kompozisyon en az üç paragraftan oluşmalıdır. Bunlar da serim, düğüm ve çözüm; yani giriş gelişme ve sonuç bölümleri olacaktır.

Giriş bölümünde yazacağımız konu hakkında kısaca bilgi verilir. Yani giriş bölümünü okuyan kişi yazımız hakkında genel bir kanıya varmış olur. Gelişme bölümünde konunun ayrıntılarına inilir. Klonuyla ilgili örnekler, olay zenginliği gelişme bölümünde yer alır. Ayrıca merak unsurunun zirveye çıktığı bölüm de gelişme bölümüdür. Sonuç bölümünde de konu bir sonuca bağlanır. Merak edilen her şey sonuç bölümünde açıklığa kavuşur.

Kompozisyon yazarken yazım ve noktalama kurallarına dikkat etmeliyiz. Kısa ve anlaşılır cümleler oluşturmalıyız. Çünkü uzun ve karmaşık cümlelerden okuyucu haliyle sıkılacaktır. Bu nedenle kompozisyonda açık ve anlaşılır bir dil kullanmak gerekir. Ayrıca paragraflarda ele alınan cümleler birbiriyle tutarlı olmalıdır. Yani, aynı konu etrafında olmalıdır. Bunun dışında kâğıt ve sayfa düzeni de kompozisyonda dikkat edilecek bir başka noktadır. Bu konulara dikkat ederek yazacağımız bir kompozisyon hem göze hitap eder, hem de okuyanı sıkmaz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski