Mecazlı Söyleyiş Nedir?

Mecazlı Söyleyiş Ne demek?, Mecazlı Söyleyiş Konu Anlatımı.

Mecazlı söyleyiş demek, bir kelimenin cümle içinde kullanılırken ilk anlamından hepten uzaklaşıp farklı bir anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır. Yani aslında bildiğimiz mecaz anlamın edebiyattaki karşılığı mecazlı söyleyiştir. Bu edebi sanatlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bazı test sorularında veya paragraflarda aşağıdakilerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur gibi sorularla karşılaşıyoruz.

İşte orada yapacağımız şey, hangi cümlede mecaz anlamlı bir sözcük vardır. Veya cümlenin tamamında mecazlı bir anlam vardır şeklinde düşünmektir. Yani cümlede yazan farklı bir şeydir, cümlenin tamamında asıl olarak, üstü kapalı olarak anlatılmak istenen farklıdır. İşte bu tür cümlelerde mecazlı söyleyiş vardır diyebiliriz. Örneğin atasözlerinin çoğunda mecazlı söyleyiş hâkimdir. Anlayacağınız mecazlı söyleyiş en çok atasözlerinde görülmektedir. Çünkü atasözlerinde asıl olarak kastedilen, öğütlenen konular insan hayatı ile ilgilidir. Bununla birlikte şiirlerde de mecazlı söyleyişe yer verilebilir. Bu durumda mecaz anlam kullanılarak farklı bir şey kastedilip kastedilmediğine bakmak gerekir. Kısacası mecazlı söyleyiş cümlenin tamamında mecazi olarak farklı bir şey anlatılmak istenmesidir. Bunu da atasözlerinden kolaylıkla anlayabiliriz.

Mecazlı Söyleyiş Örnekleri

Üzüm üzme baba bak kararır. Burada üzümden bahsedilmiş ama asıl olarak birlikte çok sık vakit geçiren insanların huyları birbirine benzer şeklinde bir anlam kastedilmiştir. Gördüğünüz gibi bu cümlede mecazlı bir söyleyişe yer verilmiş.

Dala bakan keçinin ağaca bakan oğlağı olur. Bu atasözünde de küçükler büyüklerden ne görürse onu yapar şeklinde farklı bir şey anlatılmak istenmiştir.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski