Mecazlı Söyleyiş Nedir?

Mecazlı söyleyiş ne demek? Mecazlı söyleyiş konu anlatımı ve örnekleri.

Mecazlı söyleyiş demek, bir kelimenin cümle içinde kullanılırken ilk anlamından hepten uzaklaşıp farklı bir anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır. Yani aslında bildiğimiz mecaz anlamın edebiyattaki karşılığı mecazlı söyleyiştir. Değişmece olarak da bilinen mecazlı söyleyiş, edebi sanatlardan biridir. Bazı test sorularında veya paragraflarda aşağıdakilerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur gibi sorularla karşılaşıyoruz.

İşte orada yapacağımız şey, hangi cümlede mecaz anlamlı bir sözcük vardır. Yani anlatımda gerçek anlamdan sıyrılıp mecaza başvurulmuşsa orada mecazlı söyleyişe yer verilmiştir. Cümlede yazan farklı bir şeydir, cümlenin tamamında asıl olarak, üstü kapalı biçimde anlatılmak istenen farklıdır. İşte bu tür cümlelerde mecazlı söyleyiş vardır diyebiliriz.

Örneğin atasözleri ve deyimlerde, şiirlerde anlatımı süslü kılmak için bazı kelimelerde mecazlı söyleyiş görebiliriz. Bu durumda mecaz anlam kullanılarak farklı bir şey kastedilip kastedilmediğine bakmak gerekir.

Mecazlı Söyleyiş Örnekleri

Sınav saatinde orada olamazsam hayatım yanar. Burada yanmak kelimesi mecazlı bir şekilde kullanılmıştır.

Hamdım, piştim, yandım. Gördüğünüz gibi burada da önceden toydum, acemiydim. Olgunlaştım şeklinde bir anlam var.

Sana anlatılanlara kulak verirsen çok şey kazanırsın. Kulak vermek deyimi dikkatle dinlersen şeklinde kullanılmış. Yani bu deyimde mecazlı söyleyiş var.

Az ateş çok odunu yakar. Bu atasözünde de küçük görünen bir tehlikede daha büyük felaketlere yol açar şeklinde mecazlı bir söyleyiş gözümüze çarpmaktadır.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski