Tezlik Fiili Örnekleri 20 Tane

Tezlik Fiili ile İlgili Örnek Cümleler: Tezlik fiili kurallı birleşik fiillerden biridir. Fiile gelen "-ıver, -iver, -uver, -üver" tezlik ekleri fiile çabukluk, çabuk olma, hızlı olma, tezlik, bir işi hemen yapma anlamları katar. Bu yüzden tezlik fiili adını almıştır. Tezlik fiilinin olumsuz kullanımı da "-ma, -me" olumsuzluk ekiyle yapılır.

Tezlik Fiili Örnekleri 20 Tane

1. Tavşan oracıkta ölüvermiş.
2. Öğretmenime kitap okumanın yararlarını anlatıverdim.
3. Ekmek almak için fırına gidivermiş.
4. İki hafta dışarı çıkmayıverin.
5. Evde biriken çöpleri çöp kutusuna atıvermişler.
6. Havalar kış günlerinde hemen kararıverir.
7. Eşyaları taşımama yardım ediver.
8. Kitabın özetini çıkarıversen de ödevin hemen bitse.
9. Türküler bazen yaramıza merhem oluverir.
10. Oyuncular sahneye aniden çıkıverdi.

11. Biz dışarı çıkacakken yağış başlayıverdi.
12. Bugün de balığa gitmeyiverin.
13. Bir günde yemeklerin kapağını açmayıverin.
14. Biz gelen kadar ortalığı toplayıverin.
15. Bir koşu gidiver de şunları terziye bırak.
16. Gerekli önlemleri çarçabuk alıverin.
17. Bu kitabı bir saat içinde okuyuverdim.
18. Kaşla göz arasında evden çıkıvermişler.
19. Bu sefer de tatlı yemeyiverin, ne olacak sanki.
20. Deftere tezlik fiili ile ilgili 10 örnek yazıverdim.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski