İlgi Eki Örnekleri 20 Tane

İlgi Eki (Tamlayan Eki) ile İlgili Örnekler

İsim çekim eklerinden bir olan ilgi ekleri “-ın, -in, -un, -ün” eklerinden oluşur. Bazen ünlü harf ile biten bir isme ilgi ekleri getirildiğinde araya kaynaştırma ünsüzlerinden biri olan “n” ünsüzü girer ve “-nın, -nin, -nun, -nün” şeklinde de kullanılır.

Birinci tekil şahıs ve birinci çoğul şahıslarda “-im” halinde kullanılan ilgi ekini biraz daha yakından tanıyalım. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların sözcüklerinde kalın ve kırmızı olan ekler ilgi ya da diğer adıyla tamlayan ekleridir.

Örnek:  sepet-in kulpu (sepet ünsüzle bittiği için kaynaştırma harfi gerekmez)


sandalye-nin ayağı (sandalye ünlüyle bittiği için “n” kaynaştırma ünsüzü kullanılır.
biz-im arabamız (Birinci çoğul şahısta ilgi eki “-im” şeklinde kullanılır)

İlgi eklerinin bir diğer adı da tamlayan ekidir. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan olan ismin aldığı ek, ilgi eki olarak karşımıza çıkar. İlgi ekleri isimler arasında ilgi kurduğundan bu adı almıştır. Başka bir ifadeyle söyleyecek olursak kelimelerin tamamlanmasını sağladığından tamlayan eki adıyla da bilinir.

Not: İlgi eki bazen iyelik ekleriyle karıştırılabilir. Bir ekin ilgi eki mi, iyelik eki mi olduğunu aşağıdaki örnekte açıklayalım.

Benim evim bu örnekte kırmızıyla belirttiğim ek tamlayan olan kelimededir, dolayısıyla tamlayan(ilgi) ekidir. Altı çizili olarak belirttiğim ek ise aitlik ifade eder, sahiplik bildirir, o da iyelik ekidir. Buradan şu sonuca ulaşabiliriz: Belirtili isim tamlamalarında tamlayan olan sözcük ilgi ekini alır, tamlanan olan sözcük de sadece iyelik ekini alır. Bunu çok iyi kavramalıyız.

Bazen de “-ın, -in, -un, -ün” ekleri ilgi eki veya iyelik eki olarak kullanılabilir. Bunu da aşağıdaki örnekle açıklayalım.


Saatin rengi çok hoşuma gitti. (Burada saatin sözcüğü tamlayandır, ilgi eki almıştır.)

Saatin dün benim çantamda kalmış. (Burada ise saat sana ait veya senin saatin anlamı var, aitlik ifade ediyor, iyelik eki almıştır.)

İlgi Eki Örnekleri 20 Tane


Çayın suyu hemencecik soğumuştu.

Kalemin ucunu açmak için izin adım.
Köyün havası bana çok iyi geldi.
Benim kitaplığımda çok güzel hikâyeler var.
Apartmanın girişine lamba taktırmışlar.
Dünyanın faniliğine aldanmamak gerekir.
Arabanın kapısı açık kalmış.
Telefonun rengini beğendim.
Havanın soğuğu içime işledi.
Filmin konusu güzelmiş.

13 Yorumlar

Daha yeni Daha eski