Türemiş Fiil Örnekleri 15 Tane

Bu bölümdeki örnekleri inceleyince türemiş fiil ile ilgili 15 tane örnek cümle yazmak için fikir edineceksiniz.

Türemiş fiil, adından da anlaşılacağı üzere fiillerin yapım eki alarak türemiş olma durumudur. Türemiş fiiller isim ya da fiile gelen yapım eklerini alarak oluşurlar. Fiiller yapım eki aldıktan sonra fiil gövdesi adını alır. Çünkü yapım eki alan bir kelime artık gövde durumundadır. Burada fiil bir veya birden çok yapım eki alabilir. Kip ve kişi ekleri atıldıktan sonra elimizde sadece fiilin yapım eki almış hali yani gövdesi kalır. Buradan da anlarız ki fiil türemiştir.

Üniversiteyi kazanınca çok sevinmişler. “sev-in-miş-ler, örneğinde kip ve kişi eklerini atalım, “-miş” kip eki, ve “-ler” 3. çoğul şahıs eki çıkarıldığında geriye “sev-in-” kısmı kalıyor. “sev-” fiil köküne “-in” yapım eki gelerek anlamı değiştirmiş, yeni bir kelime türetmiş, dolayısıyla fiilimiz türemiş fiildir. Aşağıdaki örneklerde fiiller kırmızı renkli yapım eklerini alarak türemiş olmuştur.

1. Yolun üst tarafındaki çıkıntıyı düzletmişler.
2. Arkadaşım yaptığı şakayla herkesi güldürdü.
3. Yarışmacıların aldığı puanlar hemen açıklandı.(-la ve-n iki yapım eki var.)
4. Bir saat yolculuktan sonra köy, göründü.
5. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmüşler.
6. Babamı görünce ferahladım. (isim kökten türemiş fiil)
7. Bu akşam çorbayı sen pişirmişsin.
8.  Araçlar okula doğru yöneldi.
9.  Bu bölgede havalar erkenden kararır.
10. Bahçeye geçen gün lamba taktırdı.
11. Arabanın patlayan tekeri yapıldı.
12. Düğünde bize bir sürü altın takıldı.
13. Yıllar sonra üniversite arkadaşımla görüştüm.
14. Genç doktor bana bakıp gülümsedi.
15. Çok lezzetli bir yemek hazırlamışlar.

3 Yorumlar

Daha yeni Daha eski