Türemiş Fiil Örnekleri 15 Tane

Türemiş fiil ile ilgili 15 tane örnek cümle yazınız.

Adından da anlaşılacağı üzere fiillerin yapım eki alarak türemiş olma durumudur. Türemiş fiiller isim ya da fiile gelen yapım eklerini alarak oluşurlar. Fiiller yapım eki aldıktan sonra fiil gövdesi adını alır. Çünkü yapım eki alan bir kelime artık gövde durumundadır. Burada fiil bir veya birden çok yapım eki alabilir. Kip ve kişi ekleri atıldıktan sonra elimizde sadece fiilin yapım eki almış hali yani gövdesi kalır. Buradan da anlarız ki fiil türemiştir.

Üniversiteyi kazanınca çok sevinmişler. “sev-in-miş-ler, örneğinde kip ve kişi eklerini atalım, “-miş” kip eki, ve “-ler” 3. çoğul şahıs eki çıkarıldığında geriye “sev-in-” kısmı kalıyor. “sev-” fiil köküne “-in” yapım eki gelerek anlamı değiştirmiş, yeni bir kelime türetmiş, dolayısıyla fiilimiz türemiş fiildir. Aşağıdaki örneklerde kırmızı renkli ekler,  yapım ekidir. Fiiller bu yapım eklerini alarak türemiş olmuştur.

1.Bugün konuyu Hasan anlatmış.
2.Arkadaşım yaptığı şakayla herkesi güldürdü.
3.Yarışmacıların aldığı puanlar hemen açıklandı.(-la ve-n iki yapım eki var.)
4.Bir saat yolculuktan sonra köy, göründü.
5. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmüşler.
6. Babamı görünce ferahladım. (isim kökten türemiş fiil)
7.Bu akşam çorbayı sen pişirmişsin.
8.Araba okula doğru yöneldi.
9. Kış mevsiminde havalar erkenden kararır.
10. Annesi bebeğini ninnilerle uyutuyor.
11. Arabanın patlayan tekeri yapıldı.
12. Düğünde bize bir sürü altın takıldı.
13.Dün eski okul arkadaşımla görüştüm.
14. Ahmet amca bana bakıp gülümsedi.
15. Çok güzel bir program hazırlamışlar.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski