Yan Cümlecik 10 Tane Örnek

Aşağıya yan cümlecik ile ilgili 10 tane örnek yazdım.

Bir cümledeki yüklem, asıl cümle yani temel cümle sayılır. Fiilimsi grubuna da yan cümle denir. Yani fiilimsi ile birbirine bağlanmış sözcük grubu yan cümlecik adıyla geçer. Dolayısıyla bir cümlede yan cümlecik olup olmadığını anlamak için fiilimsi bulunan bir kelime var mı, yok mu ona bakmalıyız. Ayrıca cümlede kaç tane fiilimsi varsa, o sayıda da yan cümle var demektir.

Karşılaştığımız bazı sorularda, hangisinde yan cümlecik farklı görevde kullanılmıştır şeklinde sorular oluyor. Bu durumda yan cümle kısmını bulmalı ve cümlenin hangi ögesi olduğunu belirlemeliyiz. Örneğin a, b, c şıklarında yan cümle zarf tamlayıcısı olarak kullanılmış olabilir, d şıkkında ise nesne görevinde olabilir. Bu şekilde bu soruları kolaylıkla yapabiliriz.

Yan Cümle ile İlgili 10 Örnek

Altı çizili bölümlerde fiilimsi var, dolayısıyla bu kısımlar yan cümledir.

1.Okulların tatil olduğunu öğrendim. Yan cümle nesne görevinde kullanılmış.
2.Misafir gelince siz diğer odaya geçersiniz. Yan cümle zarf tamlayıcısı görevindedir.
3.Bana kitap okumanın öneminden bahsetti. Yan cümle yer tamlayıcısı görevinde kullanılmış.
4.Anneme, onu ne kadar özlediğimi söyledim. Nesne görevinde.
5.Sınavda sorulacak sorular birinci döneme ait olacakmış. Özne görevinde.
6.Telefonumun kaybolduğunu kimseye anlatamadım. Nesne görevinde.
7.Eskimiş kıyafetlerini bir yurda verecekmiş. Nesne görevinde.
8.Okullar açılmadan şu salgın bitsin. Yan cümlecik zarf tamlayıcısı görevinde.
9. Kitap okumanın verdiği mutluluğu hiçbir yerde bulamıyorum. Yan cümle nesne görevinde.
10.Evden çıkar çıkmaz bir anda yağmur bastırdı. Yan cümle zarf tümleci görevinde.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski