Edebiyat ve Toplum İlişkisi ile İlgili Kompozisyon

Edebiyat ve toplum ilişkisi ile ilgili kompozisyon örneğimizi okuyunuz. Metne koyacağınız başlık etkileyici ve kısa olmalıdır.

Edebiyatın ham maddesi insandır. Başka bir deyişle edebiyat; insandaki duyuş, düşünüş ve okuyuş zevkini açığa çıkarmaktır. Bu sebepledir ki edebiyat toplumdan soyut düşünülemez. Bundan ötürü haliyle toplumda cereyan eden her olay bir şekilde edebiyata konu olur. Çünkü edebiyatın çıkış noktası insan ve toplum kaynaklıdır. Doğal olarak buradan edebiyatın toplumla yakından bir ilişkisi vardır.

Yeri gelmişken edebiyatın görevlerinden bahsedelim. Öncelikle insanlar edebi eserleri keyif almak amacıyla okur. Yani insandaki estetik hazza ulaşma duygusu onu edebiyata yöneltir. Bu sayede edebiyata olan ilgi artar. Ancak edebiyatın etkili olması için toplumsal sorunları da dile getirmesi gerekir. Toplumun ağzı, dili olmayan bir edebiyatın pek de etkisi olmayacaktır.

Tarihteki bütün toplumların yaşayış biçimleri, dini inanışları, sosyal yapıları edebiyatla birlikte ayrıntılı olarak öğrenilir. Yani geçmişten gelen bütün alışkanlıklar, gelenekler edebiyatla bugüne taşınır. Bu bağlamda edebiyatın toplumla sıkı sıkıya bir ilişkisi olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla edebiyat dediğimiz alan, topluma sırt çeviremez. Bu onun doğasına aykırı bir durumdur.

Sonuç olarak bir toplumun sanatı, tarihi, kutsal değerleri, günlük yaşantısı edebiyatla iç içedir. Biraz da açık konuşursak toplumun yaşam tarzı, insanların çeşitli alışkanlıkları edebiyatta yer almaktadır. Zira edebiyat topluma ayna görevi üstlenir. Bir milletin edebi eserlerin bakarak onlar hakkında geniş bir bilgiye sahip olabiliriz. Kısacası edebiyat toplumun aynasıdır.

9 Yorumlar

Daha yeni Daha eski