Bir Düşünce Bir Ateşten Daha Çok İleriyi Isıtabilir Kompozisyon

Soru: Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir sözü anlamı ile ilgili kompozisyon​ yazınız.

Bir ateş sadece bulunduğu yeri ısıtabilir. Çünkü ateş somut bir şeydir. Kıpırdama gibi bir vasfı yoktur. Oysa aklımızda oluşan çok güzle bir düşünce yeşerip filizlenir, dallanır budaklanır geleceğe ışık olur. Böylece hayat geçme özelliği kazanarak daha ileriyi ısıtabilir.

İnsanlardaki düşünme yetisi aslında çok önemlidir. Düşünmeyi öğrenmek ve yaratıcı fikirler ortaya koymak ilerisi adına çok büyük önem arz eder. Bu yüzden zihinsel becerilerimizi harekete geçirmekte fayda var. Yani araştıran, düşünen, sorgulayan, yeni fikirler üreten bir insan olmaya çalışmalıyız. Yeni fikirler açık olmalıyız Böylece bir düşüncenin ilerisi için yapacağı yatırımlar uygulamaya geçince her şey çok güzel bir hale gelecektir.

Mesela bazen aklımızda bir şimşek çakar. O anda çok güzle bir düşünce içinde buluruz kendimizi. Daha sonra bunu yakınımızdaki kişilerle anlatırız. Gerekli ortam müsait olunca düşüncelerimiz proje olarak uygulamaya geçiririz. İlerisi için de aynı bu şekilde birçok düşüncemiz olmaktadır. Bu düşünceler bir bakıma önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesini istediğimiz planları ifade eder. Dolayısıyla bir düşünce ısıtma anlamında ateşten çok daha büyük etkiye sahiptir.

Kısacası düşüncenin gücünden yararlanmalıyız. Fikir üretmekten hiçbir zarar görmeyiz. Bu nedenle düşünelim, istişare edelim, ileride daha güzel yerlere gelelim. Bunun için göstereceğimiz çabaya, uğraşıya değer.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski