Türklerin Kullandığı Alfabeler ile İlgili Kompozisyon

Türklerin kullandığı alfabeler ile ilgili kompozisyon yazınız.

Tarih boyunca Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla Göktürk alfabesi, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabesidir. Bunlar arasından bilinen en eski alfabe Göktürk alfabesidir. Türklerin kendine ait olması sebebiyle Türk alfabesi olarak da bilinir. Göktürk Devleti son bulana kadar kullanılan bu alfabe Uygurlar zamanında da Uygur alfabesiyle birlikte de kullanılmıştır. Daha sonra Uygurlar İslamiyet’le tanışınca kendileri Uygur alfabesini oluşturmuştur.

İlerleyen dönemde Türkler tamamen İslamiyet geçince artık Arap alfabesi ağırlık kazanmış ve Arap harfleri de alfabemizi etkilemiştir. Osmanlı alfabesine baktığımız da okunuş olarak Türkçe kullanılan harfler ise Arap harflerinden oluşmaktadır. Cumhuriyet döneminden itibaren Dil Devrimi yaşanmış ve Latin harflerinden oluşan Türk alfabesi yaygınlaşmıştır. Bu sayede okuma yazma oranında da ciddi artış olmuştur. Bir de Sovyetler Birliğinin baskısıyla Kiril alfabesi kullanmak zorunda kalan Türkler de vardır Bu baskılara dayanamayıp Kiril alfabesi de geçici bir süre kullanılmıştır.

Bugün Orta Asya'nın muhtelif yerlerinde Kiril alfabesi çok az da olsa hala kullanılmaya devam etmektedir. Ancak Türkiye’de Cumhuriyet yıllarından itibaren Latin alfabesi kullanılagelmektedir. Alfabeler hakkında yaptığımız araştırma sonucunda sizler için bu kısa bilgileri derledik.

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski