Yazının Gelişimi ile İlgili Kompozisyon

Bu bölümdeki yazıyı incelediğinizde yazının gelişimi ile ilgili kompozisyon yazacak kadar fikir sahibi olacaksınız.

Eski insanların hayatında yazıya dair hiçbir şey yoktu. Yaşamın sürekliliğinde gelişen eylemler, yazının da doğal bir ihtiyaç olması onun ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Eski çağlarda insanlar duygularını, düşüncelerini mağara duvarlarına resim veya şekiller çizerek ifade ederdi. Duvarlara çizilen bu resim ve motifler sayesinde insanlar anlaşmanın bir yolunu bulmuştu. İşte bunlar yazının icat edilmesine zemin hazırlayan önemli faktörlerdir. Daha sonra yazının bulunmasıyla artık yazılı iletişim meydana çıktı.

Bundan sonra her uygarlık kendinden bir şeyler katarak yazının gelişimine katkıda bulundu. Bu yüzden alfabeler hep farklıdır. Milletler ayrı olduğu için onların kendilerini yazılı olarak ifade etme biçimleri de farklı alfabeler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yazı tarihe ışık tutan çok önemli bir belge niteliği taşır. Onun varlığıyla eskiden mektuplarla haberleşen toplumlar artık teknolojiye bağlı olarak bu konuda daha çok imkana sahip olmuştur. Edebiyat alanında da yazınsal türler ortaya çıkmış ve yazıyı daha ileri boyuta taşımıştır. En çok da İslamiyet'in kabulünden sonra ortaya çıkan Türk yazı sanatı olarak bildiğimiz hat sanatı büyük bir gelişme göstermiştir.

Sonuç olarak temel bir ihtiyaç olan yazının gelişimi uygarlığın gelişmesiyle yakından ilgilidir. Araştırma, bilgiye ulaşma ve bilimsel çalışmalarla birlikte günlük hayatta her şeyde çok önemli değişim ve gelişimler olmuştur. Yazı da bu gelişmelerden nasibini almıştır. Artık bu dönemde teknolojinin de hayatımıza girmesi ve ciddi atılım göstermesi yazının gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Gelişen imkanlara bağlı olarak günümüzde çok farklı ve zengin yazı çeşitleri hayatımıza girmiştir. Bu yazıların bir kısmı estetik özelliğe sahip olarak göze hitap edecek kadar güzeldir. Anlayacağınız artık yazı teknolojik araçların sunduğu kolaylıklar sayesinde her yerde kullanılmaktadır.

6 Yorumlar

Daha yeni Daha eski