10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile İlgili Kompozisyon

Bu yazımızda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili kompozisyon hakkında kısaca bahsedeceğiz.

İnsanlar tüm dünyada evrensel olarak eşit haklara sahiptir. Yani her insan arasında eşi,tik olduğu yasalarla güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda başkalarının da bizim gibi insan olduğunu unutmadan davranışlarımızı düzenlemeliyiz. Yani benim temel haklarım var deyip her mekanda aklımıza estiği gibi davranamayız. Sonuçta başkalarının da bir özgürlük alanı var ve sınırları iyi çizmeliyiz.

Konu insan hakları olunca yasalar önündeki eşitliği, hak ve özgürlük anlayışının herkes için geçerli olduğunu bilmeliyiz. Sadece kendi hakkımızı görüp buna göre istediğimizi yaparsak başkalarının haklarına saygısızlık etmiş sayılırız. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmamalıyız. İnsan onuruna yaraşır biçimde davranmalıyız. Ayrıca insan hakları bir tek yetişkinler için değildir. Çocuk, genç her yaştan, her milletten insanı içine almaktadır. Bir de kimseyi dili, inancı, dünya görüşür, yaşam tarzından dolayı suçlayamaz, yargılayamayız. Kim olursa olsun herkes insan olduğu için aynı eşit haklara kapsamındadır. Bu yüzden insan haklarının benimsendiği toplumlarda demokrasi anlayışı yaygındır.

Sonuç olarak insanların yaşam hakkı, eğitim, barınma, sağlıktan yararlanmak gibi temel hakları vardır. Herkes bunları göz önünde bulundurmalı, bencillik edip işine geldiği gibi hareket etmemelidir. Çünkü kanunlar tarafından herkesin hakları açık bir dille beyan edilmiş olup buna uyulması istenmiştir. Bizler de hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde kimseye zararımız dokunmadan yaşamalıyız.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski