10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile İlgili Kompozisyon

Bu yazımızda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili kompozisyon konusunu kısaca yazacağız.

İnsanın insanca yaşama hakkına sahip olması uluslararası bir yasadır. Yani dünyanın her tarafında insanlar dil, din, ırk ayrımı gözetmeden eşittir. Yani erkek, kadın, çocuk veya farklı etnik kimlikten olmak bir şeyi değiştirmez. Bu haklar herkes için geçerlidir. Bu yüzden bizler de kimseyi farklı olmasından dolayı hor göremeyiz.

Bilindiği üzere ırk, millet, enik köken gibi farklılıklar olsa da tüm insanlar eşit hak ve hürriyetleri kullanabilmelidir. İnsan hakları gereği bütün insanların doğuştan saygınlığı, eşitlik ve özgürlüğü söz konusudur. Bu kapsamda herkes bağımsızca seçimini yapar ve kendi becerilerini geliştirebilir. Buna kimse müdahale edemez. Burada özgürlük var ama bu başkalarının haklarına saygılı olmak ve onları göz ardı etmemek koşuluyla kullanılır. Yani ben özgürüm, çeşitli haklarım var deyip de dozu kaçırmamak gerekiyor. İnsan hakları olarak belirlenen haklar arasında, yaşama hakkı, beslenme ve barınma hakkı, kanun önünde eşitlik, eğitim ve salıktan yararlanma, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı gibi haklar öne çıkmaktadır. Bizler de herkes insan olduğu için saygılı olmalı, kimsenin hakkını gasp etmemeliyiz. Özgürlüğümüzün sınırlarını bilip ona göre davranmalıyız.

Sonuç olarak dünyanın her yerinden insanlar insan olduğu için değerlidir. Akıl ve vicdan sahibi olarak haysiyetle ve haklar açısından eşittir. Dolayısıyla hiç kimseyi farklı etnik kökeninden, dilinden, inanışı ve yaşam tarzından ötürü küçümseyemez, yok sayamayız.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski