Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Neler Yapmalıyız Kompozisyon

Bu yazımızda çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Konu ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmanızda aşağıdaki uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya dikkat ediniz. Yalnız / ama / fakat / lakin / ancak hakkında kısaca söz edeceğiz.

İnsan nüfusu arttıkça, sanayi geliştikçe doğa bilinçsizce kullanıldıkça çevre kirliliğinin oluşması da normaldir. Ama bunu önlemek için de yine insanların taşın altına elini koyması gerekiyor. Elbette ihtiyaçlarımızdan kaynakları kullandığımız olanaklar sonunda çevre kirleniyor. Onu hepten önlemek mümkün görünmüyor fakat en aza indirmek için de uğraş vermeliyiz.

İlk olarak insanları bu konuda iyi eğitme gerekiyor. Okullarda öğrenciler çevrenin önemi kavratılması, halk çevre kirliliğinin yol açacağı sorunlar hakkında aydınlatılmalı, çeşitli projeler geliştirilerek bu konuya özellikle dikkat çekilmelidir. Yetkililer her ilde eş zamanlı olarak çevre ile ilgili bilinçlendirme faaliyetleri yaparsa toplumda bir algı oluşur. İnsanlara sıfır atık konusu çok iyi anlatılmalı, doğanın tahribatının bir yerden sonra artık çok üzücü sonuçlar doğuracağı benimsetilmelidir. Duyarsızca çevreyi kirletenlere yasal uygulamalarla caydırıcı cezalar verilmelidir. Zaten son yıllarda doğa bazı afetlerle bizlerden intikamını acımasızca almaktadır. Bunları göz önünde bulundurmalı, fabrika atıklarını en aza indirmeli, havayı kirleten şeylerin yerine doğal yollarla üretilen kaynaklar kullanıma sunulmalıdır. Lakin bütün bunlara rağmen halkta hala çevreyi önemsemeyen insanların varlığı da çoktur. Yalnız kendini düşünen değil de başkalarını önemseyen, doğada yaşayan diğer canlı türlerini de düşünen bireyler yetiştirmek lazımdır.

Sonuç olarak iş insanların içinde bitiyor. Bu yüzden öncelikle eğitime eğilmek lazımdır. Ancak bazı kanunlar çıkarılarak insanların bilinçsizce çevreyi kirletmesinin önüne geçilmelidir. Bununla birlikte ağaçlandırma çalışmaları ağırlık verilmeli. yenilenebilir kaynakların kullanımı teşvik edilmelidir.

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski