Biyografi ve Otobiyografi Arasındaki Fark

Bu bölümdeki yazıyı inceleyince "Biyografi ve otobiyografi arasındaki fark nedir?" sorusunun cevabını elde edeceksiniz.

Biyografi herkes tarafından bilinen ünlü bir şahsiyetin hayatının, nerede dünyaya geldiğinin, insanlığa sağladığı katkıların, bıraktığı eserlerinin bir başka kişinin anlatımıyla ele alınmasıdır. Otobiyografide ise tanınmış kişi kendi ağzıyla hayat hikayesini anlatır. Bu durumda biyografi ve otobiyografi arasında göze çarpan bazı farklar vardır.

Söz konusu farkları sıralayacak olursak; biyografide resmi bir dil kullanıldığı görülürken otobiyografi daha kişisel bir dille yazılır. Yani biyografi türü eserlerde yorum içermeyen başka bir deyişle nesnel anlatımın hakim olduğu bir dil vardır. Otobiyografi türünde yazar, kendi ağzından anlattığı için biraz daha öznelliğe yer verir.

Biyografiler genel bilgileri aktarır. Fazla ayrıntıya girmez. Oysa otobiyografide anlatıcı kendisi olduğundan daha senli benli konuşur. Bu yüzden dünya görüşünü de anlatabilir. Başından geçen bazı önemli hadiselere yer verir. Biyografi metinleri eldeki bilgiyi okuyucuya olduğu gibi aktarırken otobiyografi de samimiyet biraz fazla olunca anlatımda da bunu sezmek mümkündür. Biyografi de "o" kişi anlamı varken otobiyografide kelimelerin aldığı şahıs eklerinden "ben" kişisini fark ederiz.

Kısacası bir metni okuduğumuzda anlatıcının hangi şahı olduğunu eklerden anlamaya çalışmalıyız. Birinci tekil anlamı olan otobiyografi, üçüncü tekil alamı olup da başka biri tarafından anlatılıyorsa biyografidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski