Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ile İlgili Kompozisyon

Bu bölümü inceleyerek egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü ile ilgili kompozisyon yazacak şekilde fikir alabilirsiniz.

Egemenlik hakimiyet demektir. Yani hakimiyet bütün yetkileriyle milletin elindedir. Millet kendi geleceğini seçme ve seçilme hakkıyla belirleyerek yönetimin oluşmasında etkin rol oynar. Anayasada egemenliğin millete ait olduğu net bir biçimde ifade edilmiştir. Egemenliğin kullanılmasında yetki, herhangi bir zümre veya kişiye bırakılamaz. Yönetimde kimin olacağını tam anlamıyla millet belirler.

Milletin gücünün üstünde bir güç yoktur anlayışıyla vücut bulan egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir sözü halkın yararını gözetir. Bu yüzden kimseye bir ayrıcalık tanınamaz. Millet eşit şartlarda ve söz sahibi olarak onurlu bir şekilde yaşamalıdır. Anayasa devletin yetkilerinin temelidir. Bu anlamda anayasada belirtilen maddeler dışında devlet yetkisi milletin dışında kimseye verilemez. Peki, hakimiyetin millete ait olduğunu nasıl anlıyoruz? Onu da çok partili bir devlet anlayışıyla anlamak mümkündür. Mesela dört yılda bir olmak kaydıyla seçimler yapılıyor. İnsanlar özgür iradelerini kullanarak devleti hangi partinin yönetmesini istiyorsa tamamen kendi kararıyla seçimini yapıyor. Açılan sandıklarda en çok oy alan parti kendi kabinesini kuruyor ve devleti yönetmeye başlıyor.

Kısacası seçimler sonucunda halkın çoğunluğunun oyuyla seçilen partinin yönetimi elinde bulundurmasını millet sağlıyor. Bu noktadan baktığımızda egemenliğin ulusun kararla kullanıldığını görüyoruz. İktidarda bulunan yöneticiler kendilerine verilen süre içinde devlet yetkilerini kullanarak millete hizmet ediyor. Eğer millet yönetimden memnun değilse bir dahaki seçimlerde yönetimin el değiştirmesi hakkını kullanıyor. Bütün bunlar seçim yoluyla ve hiçbir şart koşulmadan vatandaşın özgür düşüncesiyle gerçekleşiyor. Demek ki millet kimi isterse onu devlet yönetimine getiriyor.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski