Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ile İlgili Kompozisyon

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün ne demek olduğu ile ilgili yazılmış bir kompozisyon metnimize bakınız.

Egemenlik hakimiyet demektir. Yani hakimiyet bütün yetkileriyle milletin elindedir. Millet kendi geleceğini seçme ve seçilme hakkıyla belirleyerek yönetimin oluşmasında etkin rol oynar. Anayasa da egemenliğin millete ait olduğu net bir biçimde ifade edilmiştir. Buna bağlı olarak egemenliğin kullanılmasında yetki herhangi bir zümre veya kişiye bırakılamaz. Tam anlamıyla millet yönetimde kimin olacağını belirlemektedir.

Milletin gücünün üstünde bir güç yoktur anlayışıyla vücut bulan egemenlik kayıtsız, şartsız mille aittir sözü halkın yararını gözetir. Bu yüzden kimseye bir ayrıcalık tanınamaz. Millet eşit şartlarda ve söz sahibi olarak onurlu bir şekilde yaşamalıdır. Anayasa devletin yetkilerinin temelidir. Bu anlamda anayasada belirtilen maddeler dışında devlet yetkisi milletin dışında kimseye verilemez. Peki, hakimiyetin millete olduğunu nasıl anlıyoruz? Onu da çok partili bir devlet anlayışıyla anlamak mümkündür. Mesela dört yılda bir olmak kaydıyla seçimler yapılıyor. İnsanlar özgür iradelerini kullanarak devleti hangi partinin yönetmesini istiyorsa tamamen kendi kararıyla seçimini yapıyor. Açılan sandıklarda en çok oy alan parti kendi kabinesini kuruyor ve devlet yönetimi sorumluluğunu eline alıyor.

İşte seçimler sonucunda haklın çoğunluğunun oyuyla seçilen partinin yönetimi elinde bulundurmasını millet sağlıyor. Bu noktadan baktığımızda egemenliğin ulusun karar verdiği bir yetki olduğunu görüyoruz. İktidarda bulunan yöneticiler kendilerine verilen süre içinde devlet yetkilerini kullanarak millet hizmet ediyor. Eğer millet yönetimde memnun değilse bir daha ki seçimlerde yönetimin el değiştirmesi hakkını kullanıyor. Bütün bunlar seçim yoluyla ve hiçbir şart koşulmadan tam anlamıyla vatandaşın özgür düşüncesiyle gerçekleşiyor. Demek ki millet kimi isterse onu devlet yönetimine getiriyor.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski