Teknolojik gelişmelerin doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri hakkında araştırma yapınız.

Hazırlık sorusu: Teknolojik gelişmelerin doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri hakkında genel ağdaki güvenilir adreslerden araştırma yapınız.

Doğal yaşam bütün güzelliğiyle yaşanırken insanoğlunun hayatı kolaylaştırma çabası sonucu ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin olumsuz etkilerini askıya alamayız. Mesela teknoloji yokken her şey kendi doğallığında en ufak bir zarar görmeden yaşanıyordu. Doğa yemyeşildi, bitkiler, hayvanlar ve insanlar daha sağlıklı bir hata sahiptir. Teknoloji beraberinde radyasyon,i kimyasal atıklar atık piller gibi olumsuz etkenleri getirdi.

Örneğin pilleri doğaya attığınızda toprakta yetişen bitki eskisi gibi sağlıklı ve verimli büyümüyor. Yapraklarının bazı yerleri yara bere içinde oluyor. Kimyasal atıklar yine doğal çevrenin önemli bir parçası olan ırmakları, dereleri, nehirleri ve denizleri kitleyerek su altındaki doğal yaşamı olumsuz etkiliyor. Suda yaşayan canılar hastalık geçiriyor. Birçoğunun nesli tükenme noktasına kadar gelmiş vaziyettedir. İnsanlar radyasyon gibi sağlığı kendin çizgilerle etkileyen bir şeyden etkileniyor. Bütün bunlar ağır ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklara neden olabiliyor. İnsanlar karbon depoları olan, petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar teknolojik aracılıyla enerji üretirken havadaki karbondioksit gazı artıyor. Atmosferde biriken sera gazı dediğimiz zararlı gazların aşırı yığılmasıyla dünyayı ortalamadan çok daha yüksek ısıya maruz bırakıyor Bununla birlikte iklimde sıra dışı değişimler yaşanıyor. Bunlar da doğal yaşam için risk anlamına geliyor.

Yaptığımız araştırma sonunda teknolojinin günlük yaşantıda çok sayıda katkısı olmasına karşın doğal yaşam üzerinde de yıkıcı etkileri olduğunu söylemek mümkündür. Bu etkiler doğal yaşamda kalıcı hasarlar bırakıyor. Artık teknoloji çağında olduğumuz için hiçbir şeyi eski doğallığına olduğunu söyleyemeyiz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski