Türk Yazı Sanatı ile İlgili Kompozisyon

Bu bölümde içerik olarak Türk yazı sanatı ile ilgili kompozisyon konusu hakkında kısaca bir metin oluşturacağız.

Türk yazı sanatı dendiğinde akla ilk gelen hat sanatıdır. Hat sanatı yazıda estetik duyguların kullanılarak oluşturulması yoluyla oluşturulur. Türklerin İslamiyet'i kabulüyle birlikte yazı alanında farklı bir anlayış ortaya çıkmıştır. Güzel yazı yazma sanatı olarak da ifade edilen hat sanatının kelime anlamı uzun ince bir yol şeklinde kullanılmaktadır. Hat sanatı somut araçlarla yazılır ve okunur ama onun bir ruhta meydana gelen hislerin yansıması olduğunu kabul etmeliyiz.

Türk yazı sanatı genellikle mimaride ve devlet yazışmalarında kullanılan bir türdür. Mesela tarihte inşa edilmiş medrese, müze, cami gibi birçok tarihi, eserlerin giriş kısımlarında hat sanatının kullanıldığı görülür. Bunlar yazan kişinin duygularını da yansıtma amacı taşımaktadır. Hat sanatında bir ölçü vardır ve bu yazı türü, güzel yazı yazma sanatı olarak da isimlendirilir. Hat sanatıyla yazı yazan kişiler hattat olarak bilinir. Hat sanatının ilk olarak Abbasiler döneminde çok kullanıldığı, daha sonra da Osmanlı hat sanatına temel oluşturduğu tarihi kaynaklardan bilinmektedir. Dolayısıyla hat sanatı kendi halinde bir sanat olarak varlığını ortaya koymuştur. Özellikle de Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde hat sanatından izlere sıklıkla rastlanır.

Sonuç olarak Türk yazı sanatının İslamiyet'le birlikte daha hızlı bir şekilde geliştiği görülmektedir. Bu sanatın yanı sıra padişahların kullandığı imza anlamındaki tuğralar da incelenebilir. Onların da normal bir yazı dışında göze hoş görünür bir sanat eser olarak ele alındığını söyleyebiliriz. Yazı insanlığın tarihi bakımdan kendini ifade etmesiyle ortaya çıkan ve sonraki dönemlerde artık duyguların estetik bir zevk olarak aktarıldığı bir sanat halini almıştır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski