Doğruluk ve Dürüstlük ile İlgili Kompozisyon

Bu bölümü tamamladığınızda doğruluk ve dürüstlük ile ilgili konuşma sınavı konusunda kısaca fikir sahibi olacaksınız.

Doğruluk ve dürüstlük insanların sahip olması gereken en önemli erdemlerdendir. Bu hayatta herkesin bir hayat felsefesi vardır. Bizim için en doğrusu doğruluk ve dürüstlüğü ilke olarak benimsemek ve bunu hayata geçirmektir. Mesela dinimizde belirtilen emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetine bakarsak hayatımız boyunca doğruluktan ayrılmamak gerektiğini bilmeliyiz.

Doğruluk ve dürüstlük üzere olan biri yalan söylemez, sahtekarlık yapmaz, dolap çevirmez. Her şeyi açık bir dille konuşur. Kimseye kötülük yapmaz. Doğruluk her anlamda iyi olmayı ifade eder. Yani doğruluk üzere yaşayan biri daima örnek bir kişiliktir. Bu karakterdeki insanlar kötü ve yanlış olan şeylerle arasına mesafe koyar. Kötülüklerden uzak durur. İyi, doğru ve güzel olana yönelir. Dolayısıyla bir insan için en güzel doğruluk ve dürüstlük yoludur.

Dürüstlük de doğrulukla yakından ilgilidir. İnsanı yalan söylemeye karşı koruyan bir tutumdur. Dürüst olan birinin söylediği her şey doğrudur. Çünkü onun dünyasında yalan dolana, asılsız bilgiye, hileye yer yoktur. Dürüst olan biri açık sözlülüğü sayesinde insanların güvenini kazanır. Bu güvenilir olma hali toplumda onu saygın bir konuma getirir. Doğruluk dediğimiz bir yaşam biçiminin adıdır ve insana insanca yaşamayı tavsiye eder. Yani kimseye bir zarar vermeden, çevreye, topluma, diğer insanlara faydalı olabilecek şekilde yaşamaktır.

Sonuç itibariyle güzel bir yaşantı için doğruluk ve dürüstlüğü benimsemeli, onların çizdiği bu doğru yoldan asla ayrılmamalıyız. Biz doğru dürüst bir insan olursak bunun getirilerini de daha hayattayken görmeye başlarız. Dolayısıyla güzel şeyler doğruluk üzere yaşamaya bağlıdır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski