Vatan sevgisi konulu bilgilendirici bir metin yazınız.

6. sınıf için örnek olması için yazdığımız bilgilendirici metin: Anlamları ile eşleştirdiğiniz kelimeleri "armağan, kavruk, vefalı, konuk, heybe, değnek ve köşk" kelimelerini kullanarak "vatan sevgisi" konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metne uygun bir başlık ekleyiniz.

Vatan bizim için bir heybe gibidir. Onun içinde hep beraber asırlardır yaşar ve millet olarak varlığımızı yüreğimizdeki kavruk sevda ile sürdürürüz. Vatan sevdamız kavruktur. Çünkü ona karşı duyduğumuz sevgi dünyadaki bütün sevgilerden ayrı bir yerde konumlandırılır.

Biz millet olarak tarih sahnesinde var olduğumuzdan beri hep bağımsız yaşamayı ilke edinen bir milletin evlatlarıyız. Orta Asya'da Anadolu'ya uzana  tarihi yolculuğumuzda birçok devlet kurmuşuz. Son olarak da Türkiye Cumhuriyeti adıyla bu vatan topraklarında bir aradayız. Bu uzun serüvende çok düşmanımız olmuş. Bizi istemeyen başka devletlerle çokça savaşımız olmuştur. Dış güçler bizi yurt olarak yaşadığımız bu topraklarda konuk olarak görüp vatanımız kendi aralarında paylaşma planları bile yapmıştır. Milli bağımsızlığımız için vatan uğruna binlerce şehit vermişiz. Bu vatan şehitlerimizin, gazilerimizin, yüreği vatan aşkıyla yanan kahraman ecdadımızın bize en büyük ve en anlamlı armağanıdır.

Gönül köşkümüzün en önemli yerinde vatan vardır. Oraya vatanına bağlı her insan çok düşkündür. Gökte al bayrağımız, elimizde değneğimiz sonsuza dek bu toprakları düşmanlara karşı korumamız gerekir. Bizler şehitlerimizin, hatırasına, vatanımız şartlar ne olursa olsun sahip çıkmalı ve damarlarımızdaki vatan sevgisini sonsuza kadar yaşatmalıyız.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski