Adalet mülkün temelidir sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi defterinize yazınız.

Bu yazıyı inceleyince adalet mülkün temelidir sözünden ne anlıyorsunuz, düşüncelerinizi defterinize yazınız konusunun anlamı ne demek ile ilgili kompozisyon için örnek alabilirsiniz.

Mülk kelimesi bir devletin egemenliğini ifade eder.  Başka bir deyişle devletin yönetimi altındaki halkın bütünü üzerinde kurduğu egemenliktir. Bunu sağlamanın tek şartı adaletli olmaktır. Yani devletin gücü, hükümranlığı ancak adaletle kendini sağlam bir şekilde gösterir. Adalet yoksa devletin idaresi altındakilere hakimiyeti de zayıf kalır. Bu yüzden devletin adalete uygun davranması ve buna göre biz düzen kurması çok önemlidir.

Bilindiği gibi devletin bir yönetimi var. Bu yönetim idari sistemleri belirli bir düzen içinde ayakta tutar. Bütün düzeni kontrol altında tutmak ve işleyişi aksamadan sürdürmenin temelinde ise adaletin yattığını görürüz. Adaletin gerçek anlamda önemsenmediği, uygulanmadığı devlette hak ve hukuktan bahsedilemez. Buna bağlı olarak devleti millet üzerindeki egemenliği ise son derece cılız olacaktır. Önemli olan adalet anlayışını devlet yönetiminin ilkesi yapmaktır.

Sonuç olarak egemenlik devletin toplum üzerinde söz sahibi olması, varlığını hissettirmesi, karar verme yetkisine sahip olmasıdır. Buna mülk denir. Mülkün kaynağında da adalet vardır. Adalet yoksa bu mülkün etkili olması beklenemez. Daha çık bir ifadeyle adalet olmadığında devlet egemenlik yetkisini kaybeder. Halkın devletin güveni, alınan kararlara uyması tam anlamıyla adaletin işleyişiyle ilgilidir. Dolayısıyla adaletin ön planda tutulması devletin hakimiyet anlayışını sorunsuzca kullanması için çok gereklidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski