Dillere destan sözünü açıklayınız.

Bu bölümdeki yazıyı tamamladığınızda cevap verebileceğiniz soru: Dillere destan sözünü açıklayınız.

Dillere destan sözü genel olarak masallarda karşımıza çıkan bir sözdür. Uzak ülkelerin birinde peri padişahının bir kızı olur. Bu kız çok güzeldir. Güzelliği dillere destandır gibi ifadelerle karşılaşırız.  İnsanlar bu güzlleiği kendi aralarında birbirinr anlatarak her yere yayarlar. Dillere destan demek ünü her yere yayılmış, bütün ülkelerde tanınır hale gelmiş demektir.

Bir insan güzelliği, kahramanlığı, yardımseverliği gibi konularda nam salabilir. Onun bu özelliğini bilmeyen kalmaz. Yani dünyanın her tarafında çoğu insan o kişiyi tanır, onun hakkında az çok bilgi sahibidir. Demek bu insan bir yönden dillere destan olmuş durumdadır. Örneğin okuduğumuz masallarda olağanüstü özellikler oluyor. Bir kral veya padişah gaddarlığıyla bütün diyarlarda korku salan biri olarak biliniyor. Bu dillere destan olmasına yol açar. Yine ünlü bir şahsiyet yaptığı bir icat, gösterdiği bir kahramanlık örneğinde herkes tarafından bilinir. Ülkemizde Atatürk gibi çok önemli bir kahraman var. Tüm dünyada herkes Atatürk'ü biliyor. Dolayısıyla Atatürk farklı coğrafyalarda bile adını tarihe yazdırmıştır. İşte bu durum dillere destan olmaktır.

Kısacası dillere destan sözünü başka diyarlarda da ün salmış, sahip olduğu özellik anlamında herkesçe bilinen şeklinde açıklayabiliriz. Biz bir konuda ünlenmiş birini öğrendiğimizde hemen bunu başkasına anlatıyoruz. Onlar gidiyor kendi yakın çevrelerine anlatıyorlar. Bu bilgi dilden dile yayılıyor. Böyle böyle birçok bilgede o bilgiyi, ünü, güzelliği herkes öğrenmiş oluyor.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski