Ulusal Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir Kompozisyon

Bu bölümdeki yazıya bakınca ulusal egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ile ilgili kompozisyon yazacak düzeye ulaşacaksınız.

Milletin bütün milletin üzerindeki yönetme yetkisini elinde bulundurması anlamına gelen ulusal egemenlik hiçbir koşula bağlı olmadan tamamen millete ait olmalıdır. Bu yetkiyi millete veren yönetim biçimi de demokrasidir. Egemenlik bir devletin gücü demektir. Bu güç doğrudan tek bir kişi veya topluluğa verilemez. Halkın tamamı bu gücün oluşmasında ve devletin yönetilmesinde söz sahibi olur.

Millet kendi kararını kendisi belirlemelidir. Bu güç ulusun tamamı üzerinde hakim olan bir anlayış demektir. Demokrasiyle birlikte hayata geçen çok partili sistem ulusal egemenliğin milletin en büyük hakkı olduğunu açıkça ifade etmektedir. Ulusal egemenlikte güç bireyselliğin üzerinde ve bölünmez bir bütünlük anlamına gelir. Sözü edilen güç kimseye aktarılamadığı gibi ulusun tamamı tarafından kullanılabilen egemenliktir. Dolayısıyla ulusal egemenlik belli bir kesimi kapsamaz. Halkın bütünü bu egemenliği kullanılmasına ortak olur.

Millet geleceğine dair nasıl yönetileceğini çoğunluğun kararıyla belirlemektedir. Farklı görüş ve düşüncede olanlar da bu karara saygı duyar. Demek ki çoğunluk böyle istiyor, o zaman bize ses düşmez deyip çoğunluğun verdiği karara bütün toplum saygıyla bakar. Ulusal egemenlik anlayışında bu yönetme yetkisini milletin belirlemesi vardır. Durum böyle olunca kimseden çatlak ses çıkmaz.

Kısacası ulusal egemenlik sözü hakimiyetin milletin en doğal hakkı olduğunu, bu yetkiyi de sadece milletin kullanması gerektiğini anlatmak istiyor. Ulusal egemenlikte güç belirli kişilerde, gruplarda değil halktadır. Devlet bu gücü ulusun kullanmasını sağlayan bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Bu anlayış da cumhuriyet yönetimi olarak bilinir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski