Edep ile İlgili Kompozisyon

Bu bölümde üzerinde durduğumuz metni inceleyerek edep ile ilgili kompozisyon yazınız için fikir edinebilirsiniz.

İnsanların toplumda ölçülü davranmasını ve utanma duygusuna bağlı olarak haddi aşmamasını sağlayan tutum edeptir. Bu anlamda edepli bir insan olmak hepimiz için dikkat alınması gereken bir konudur. İnsan edepli biri olunca toplumda sevilir, sayılır, parmakla gösterilir. Dolayısıyla edep bizi manevi olarak da yükselten bir değerdir.

Edep kişiyi kontrol altında tutan bir mekanizma diyebiliriz. Çünkü bir insanda edep olmadıkça o kişiden her türlü kötülük ve ahlaksızlık beklenebilir. Edep kişiyi durduran bir şeydir. Bu durdurma kötü işler yapmama konusunda kendini gösterir. Mesela bazı kimseler toplumda yanında yaşlılar, kadınlar, büyükler olduğu halde kaba sözler kullanıyor, küfürlü konuşuyorlar. Bunlar edebe aykırı tutumlardır. Edepli insan yanında birileri olunca kendine bir çekidüzen verir, susması gerekiyorsa susar, saygıdan ayağa kalkması icap ettiğinde kalkar, kötü konuşmaz, kimseyi rahatsız edici tavırda bulunmaz.

Baktığımız zaman dünyada her türlü kötülük mevcuttur. İnsan da edebine sahip çıkmazsa her türlü kötülüğe bulaşabilir, suça karışabilir. Kötülük de kötülüğü doğurur gibi tehlikeli bir anlayış olduğuna göre insan edepten ayrılınca kendini bir bataklığın ortasında çırpınırken bulur. Bu bataklıktan kurtulması da öyle kolay değildir. Siz bu kötü durumdan çıkmak için her çabaladığınızda bataklığa daha çok saplanırsınız. İşte bu hallere düşmemek adına edepten ayrılmamak gerekir.

Sonuç olarak insanın davranışlarını kontrol edebilmesi, toplumda istenmeyen ve rahatsız edici şekilde davranmaması için tutunacağı en sağlam dal edeptir. Edep bizi gerçek manada iyi bir insan yapar. Bizden edepten ayrılmayıp doğru düzgün bir insan olmalıyız.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski