Kişi; başkalarından iyi bildiği, iyi yapabildiği şeyle özgürdür cümlesi ile ifade edilen görüşe katılıyor musunuz?

Bu bölümdeki bilgilendirici metnin sorusu: Kişi; başkalarından iyi bildiği, iyi yapabildiği şeyle özgürdür cümlesi ile ifade edilen görüşe katılıyor musunuz? Neden? sorularından hareketle sınıfınızda bir tartışma ortamı oluşturunuz.

İnsanı diğer insanlardan ayıran onlardan daha iyi yapabildiği bir özelliğidir. Mesela siz iyi saz çalınca bu sizi diğer kişilerden daha özgür hale getirir. Siz bu konuda onların vakit ayırmasını beklerken, onlar ise her an bu işi yapma keyfiyetine sahiptir. Demek ki kişinin başkalarından iyi bildiği ve yapabildiği şey onları özgür kılan bir özelliktir. Sizin onlara ihtiyacınız vardır, ama onların iyi yaptığı işten dolayı kimsenin keyfini beklemeye ihtiyacı yoktur.

İnsanın başkalarından iyi bildiği bir şey onu diğerlerinden ayırır. Bu yetenek işidir. Bir konuda yeteneğiniz varsa başka insanlardan daha üst bir noktaya çıkarsınız. Diğer insanlardan daha iyi yapabildiğimiz işler bizim için bir avantaj ve ayrıcalık demektir. Biz bu yeteneğimizi her zaman kullanabilme özgürlüğe sahibiz. Ancak o işi bilmeyen, yapamayan kişiler gerek duyduğu anda her zaman buna ulaşamaz.

Her insanın kendini ifade etme biçimi vardır. Biz neyi daha iyi yapıyorsak bu özelliğimizle kendimizi ifade ettiğimiz için bu durumun özgürlüğümüzle ilgisi vardır. Çünkü bu kabiliyetimiz sayesinde kimseye bağımlı bir halde olmuyoruz. Mesela yetenek işi olan birçok şeyi yapamayan insanlar özgür değildir. Çünkü onlar o işi zaten kendileri yapamıyor, başkalarının yaptığı işten faydalanıyor. Bir alanda usta olmak, bir sanat dalında yetenekli olmak gibi işler herkesin iyi yapmadığı şeylerdir. Bunları iyi yapanlar özgürdür, canı ne zaman isterse yapar. Ancak böyle şeylere ihtiyaç duyanlar o işi iyi yapanlara bağlı yaşamak zorundadır.

Canınız saz çalan birinin türkü söylemesini istiyor diyelim. Siz çalamadığınız için bu zevki tadamazsınız. Saz ustası biri gelecek de çalacak da ondan sonra bu keyfi yaşayacaksınız. Görüldüğü gibi siz ona bağımlısınız. O ise bu konuda özgürdür. İstediği zaman sazını çalar,i türküsünü söyler.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski