Tartışmacı Anlatım ile İlgili Örnek Paragraflar

Tartışmacı anlatım ile ilgili örnek paragraflar yazdım. Yazıları inceleyip istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz.

Tartışmacı anlatım biçiminde yazar kendi savunduğu görüşü karşısındaki okuyucuya kabul ettirmek ister. Yani yazar kendi düşüncelerini savunur, karşı çıktığı görüşü çürütmeye çalışır. Burada konu ile ilgili örnekler verir, açıklamalar yapar, ispat yoluna gider.

Örnek Paragraf 1: Bazı insanlar kitap okumanın boş zaman kaybı olduğunu ifade ediyor. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Öyle olsaydı hiç kimse kitap okumazdı. Onca yazar, onca şair yetişmezdi. Kitap okumak boş zaman kaybı olsaydı kütüphaneler olur muydu?

Örnek Paragraf 2: Akıllı telefonların çok faydalı olduğunu düşünenler var. Oysa akıllı telefonların faydasından çok zararı var. Günümüzde herkesin elinde bir akıllı telefon var. Bu da insanlar arası iletişimsizliğin önünü açan en büyük etkendir. Aynı aileden olup da birbiriyle konuşmayan, sohbet etmeyen insanların akıllı telefonu olması onlara bir yarar sağlamaz. Tam tersine samimiyet duygusunun yıkılmasına yol açar.

Örnek Paragraf 3: Öğrencilerin birçoğu sınav kaygısının başarıyı olumsuz yönde etkilediğini iddia etmektedir. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Hâlbuki sınav kaygısı her öğrencide olmalıdır. Çünkü sınav kaygısı öğrenciyi daha da dizginleyerek başarıya yaklaştırır. Sınav ile ilgili hiçbir kaygı taşımayanlar başarılı olmaya da uzaktır.

Örnek Paragraf 4: Bu günlerde herkes uzaktan eğitimin öğrencilere katkı sağladığını düşünüyor. Oysa uzaktan eğitim yüz yüze eğitim kadar etkili olamaz. Bu yüzden eğitimde öğretmenin rolü çok büyüktür. Yüz yüze eğitim öğrencilerin her anlamda gelişmesine katkı sağlar.

9 Yorumlar

Daha yeni Daha eski