15 Tane Gövdeden Türemiş Sözcük

Bu yazımızda “15 tane gövdeden türemiş sözcük” konusundan bahsedeceğiz.

Bilindiği gibi gövde -isim veya fiil olması fark etmez- bir sözcüğün yapım eki alarak türemiş olma durumudur. Yani isim olan veya fiil olan bir sözcük yapım eki aldıysa, o sözcük artık gövdedir. Şimdi ise gövdeden türemiş sözcük ne demektir, onu açıklayalım. Gövdeden türemiş sözcük de, bir sözcüğün aldığı bir yapım ekinden sonra ikinci bir yapım eki almasıdır. Zaten bir tane yapım eki varsa, o gövdedir. İkinci veya üçüncü yapım ekini alırsa, o sözcüğe gövdeden türemiş sözcük denir.

Örnek vermek gerekirse “öğren-” fiiline “-ci” yapım eki eklersek öğrenci şeklinde gövde olur. Öğrenci sözcüğüne bir tane daha yapım eki ekleyelim. Öğrenci-lik oldu. Yani ikinci yapım eki almış oldu. Dolayısıyla öğrencilik sözcüğü gövdeden türemiş bir sözcüktür. Gövdeden türemiş sözcük örnekleri bu şekilde oluşur. Sonuç olarak gövdeden türemiş kelimeler, sözcüklerin bir tane yapım eki almış halşnden sonra ikinci veya üncü yapım ekini almalarıyla oluşmaktadır.

Şimdi de 15 tane gövdeden türemiş sözcük örneği verelim. Aşağıdaki kelimelerin birici halleri gövdedir. İkinci eki aldıktan sonra hepsi de artık gövdeden türemiş sözcük haline gelmiştir.

Gözlük-çü (gözlük gövdedir, gözlükçü gövdeden türemiş sözcüktür)
Çalışkan-lık
Ormancı-lık
Sanatçı-lık
Sessiz-lik
Fırsatçı-lık
Akılsız-lık
Tamirci-lik
Kimsesiz-lik
Görgü-süz
Bilgi-siz
Saygı-lı
Temizlik-çi
Yağış-sız
Bilgi-len-dir-ici (bu son örnekte gövdeden sonra üç tane yapım eki vardır)

Şimdi de gövdeden türemiş sözcükler içinden bazılarını örnek cümle içinde kullanalım.


Ortalığı bir sessizlik kapladı.

Küçükken benim odamda öğretmencilik oynardık.
Başarısızlık gövdeden türemiş bir sözcük örneğidir.
Oyunculuk herkesin yeteneği olamaz.
Umutsuzluğa kapılmamalıyız.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski