Atatürk’ün Özgürlük ve Bağımsızlık Benim Karakterimdir Sözünü Yorumlayınız.

Atatürk’ün özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir sözünü yorumlayınız. Konu ile ilgili düşüncelerimizi aşağıya kısaca açıkladık.

Atatürk, özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir derken, her koşulda özgürlüğe ve bağımsızlığa düşkün olduğunu ifade etmiştir. Ona göre bir millet hiçbir devletin boyunduruğu altında yaşamayı hak etmemektedir. Türk milleti olarak her zaman bağımsızlığımıza düşkün olmuş bir milletiz. Atatürk de bu sözüyle özgürlük ve bağımsızlık duygusunun karakteriyle bütünleştiğini anlatmak istemiştir.

Karakter bir insanın yapısını anlatan kelimedir. Yani sahip olduğumuz huyumuz bizim karakterimizi yansıtır. Aziz ve kahraman milletimizin karakteri de özgürlük ve bağımsızlığına düşkün olmaktır. Özgürlük ve bağımsızlığına düşkün olan bir millet hiçbir devlete esir olarak yaşamayı istemez. Zira bağımsızlık ruhu bunu gerektirir. Her zaman bu bilinç içinde olmalıyız. Vatanımız için çalışmayı öncelikli bir vazife bilmeliyiz.

Türk milletimize özgürlük ve bağımsızlık konusunda her zaman ışık tutan Atatürk örnek bir lider olmuştur. Milli mücadelenin liderliğini üstlenmesi, halkımızın dü
şmana karşı birlik olmasını sağlaması, vatn savunmasını her şeyden önemli görmesi özgürlük ve bağımsızlık karakterinin etkisindendir.

Sonuç olarak Atatürk'ün bağımsızlığa ne kadar düşkün olduğunu milli mücadele yıllarında yaptığı kahramanlıklardan çok iyi biliyoruz. O, milletinin özgür olması için ne gerekiyorsa onu yapmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndaki bağımsızlık ruhu O'nun kişiliğinin yansımasıdır.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski