Geçiş ve Bağlantı İfadeleri Konu Anlatımı

Geçiş ve bağlantı ifadeleri ile ilgili konu anlatımı yazısı.

Geçiş ve bağlantı ifadeleri olarak bahsedilen kelimeler genellikle cümlenin orta kısmında yer alır. Cümleler içinde bağlayıcı, açıklayıcı ve yönlendirici bir işleve sahiptir. Gördüğümüz kadarıyla en çok kullanılan geçiş ve bağlantı ifadeleri, “ama, fakat, ancak, yalnız, lakin, oysa, oysaki, halbuki, buna rağmen, yine de, ne var ki, özellikle, örneğin, üstelik, hatta, ayrıca, açıkçası, yani, başka bir deyişle, kısacası, özetle, son olarak, sonucunda, böylece, böylelikle, görüldüğü gibi” kelimelerinden oluşur.

Geçiş ve bağlantı ifadelerinde ilk olarak, öncelikle gibi ifadeler öncelikli yapılması gereken işler için kullanılır; yani, açıkçası gibi ifadeler söze açıklık getirmek amacıyla kullanılır; ancak, yalnız, ne var ki, lakin, fakat, ama gibi ifadeler düşüncenin yönünü değiştirir; özellikle kelimesi vurgulanmak istenen durumlar için kullanılır; son olarak, kısacası, özetle gibi ifadeler de düşüncenin bir sonuca bağlandığını belirtmek için kullanılır.

“Bugün okula gelmedim fakat ödevlerimi yaptım.” Cümlesinde okula gelmemek olumsuz bir durumu anlatırken fakat geçiş ve bağlantı ifadesinden sonra ödevimi yaptım kısmı olumlu bir durumu anlatmak için kullanılmıştır. Dolayısıyla geçiş ve bağlantı ifadeleri cümleler arasında bağlantı kurma işlevine sahiptir.

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri ile İlgili Cümleler 10 Tane

1. Son olarak konuyla ilgili tarama testi çözeceğim.
2. Normal hayta dönüşler başladı ancak her şey bitmiş değil.
3. Bu sene benim için kolay geçti ancak okul birincisi olamadım.
4. Uzaktan eğitim iyi fakat yüz yüze eğitim öğrenmede daha etkilidir.
5. Ödevlerimi dünden yapmıştım lakin konuları tekrar etmem gerekiyor.
6. Bağlaçlar başka bir deyişle farklı düşündüren unsurlar konusunu işledik.
7. Cümlede geçiş ve bağlantı unsurlarını anlattı ne var ki ben iyi dinleyemedim.
8. Diksiyonunu düzeltmek için öncelikle sıkça tekerleme okumalısın.
9. Özellikle paragraf ve grafik yorumlamaya büyük önem vermek gerekiyor.
10. Dürüstlük başka bir deyişle özü sözü bir olmak çok iyidir.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski