Türkülerin Milli Kültürümüzdeki Yeri ve Önemiyle İlgili Bilgilendirici Metin

Türkülerin millî kültürümüzdeki yeri ve önemiyle ilgili, defterinize bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda günlük hayattan örnekler veriniz.

Türküler, hayatın gerçeklerini en saf haliyle yansıtan bestelenmiş sözlü eserlerdendir. Türküler sadece birkaç sözden ibaret değildir. Türkülerin içinde insanımızın hayatından kesitler bulursunuz. Yaşanan bütün acı, tatlı olaylar tüm gerçekliğiyle türkülere konu olur. Bu açıdan baktığımızda türkülerimizin kültürümüzdeki yeri, önemi çok büyüktür.

Türküler acılarıyla, sevinçleriyle, özlemleriyle insanımızın hayatta neler yaşadığını anlatır. O yüzden her türkünün farklı bir hikayesi vardır. Dolayısıyla sözlü kültür ürünlerimizin bir parçası olan türküler kültürümüzün yaşatılması adına büyük önem taşır. Türküler kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasında çok önemli rol oynar. Türkülerden geçmişte milletimizin neler yaşadığını öğreniriz. Bu anlamda türkülerin haber verici, bilgilendirici bir özelliği vardır. Örneğin Yemen türküsünü dinlediğinizde savaş yıllarında ecdadımızın neler yaşadığını öğrenebilirsiniz. Yine tarihimizdeki savaş yıllarını anlatan Havada Bulut Yok türküsü vardır. Daha bunun gibi sayısız türküye bakarak kültürümüz ve tarihimiz hakkında bilgi edinmek mümkündür.

Sonuç olarak türkülere kulak vermeliyiz. Zira her türkü içinde bir yaşanmışlık vardır. Bizler de türkülerimizi çokça dinlemeli ve söylemeliyiz. Böylece milli kültürümüzün yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlarız. Ben türkü dinleyerek büyümüş biri olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Ancak yeni nesil üzülerek söylüyorum ki türkülerimizden bihaber yetişiyor. Oysa o kimsenin yüzüne bile bakmadığı türküler milli kültürümüzün en temiz halidir.

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski