İlim İlim Bilmektir, İlim Kendin Bilmektir, Sen Kendini Bilmezsen, Ya Nice Okumaktır Bilgilendirici Metin

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır özdeyişi ile ilgili bilgilendirici metin yazınız.

İlim demek, okumak demektir. İnsanlar sadece okuyarak bir meslek sahibi olmakla kalmaz. Aslında okumak, insanın kendini bilmesini, tanımasını sağlar. Bu yüzden ilim kendini bilmektir ifadesi kullanılmıştır. Eğer insan okuyup da kendini bilmezse, bu nasıl okumaktır sorusuyla karşılaşır. İlim görmek insanı insan yapar. İlim sayesinde düşünmeyi öğrenir, kendi özelliklerimizin farkına varırız. Böylece aslında kim olduğumuzu anlarız.

Okumak sayesinde insanlar hem bir şeyler öğrenir, hem görgüsünü bilgisini artırır, hem de hayata hazırlanarak bir alanda meslek edinir. Bunun dışında ilmin yani okumanın insana sağladığı en önemli katkı insanın kendini bilmesidir. Kendini bilmeyen bir insan gerçek anlamda ilim görmemiş veya okumamış demektir. Çünkü öğrenim gören bir insan eğitimli olur. Bu tür kimselerin okumayanlara göre daha kültürlü, anlayışlı bir kişiliğe sahip olduğunu görürüz. Onlar her yerde ilmin verdiği olgunlukla kendini bilen kişilerdir. Biz de okuyup haddimizi bilmeli, sınırları aşmamalıyız.

Kısacası okumak, ilim görmek bizleri gerçek anlamda kültürlü, kendini bilen, düşünerek hareket eden biri yapar. Bundan dolayı eğitime, okumaya, ilme önem vermek hepimizin de yararına olur. Okuyan kişi toplumsal ilişkilerde de başarılı olur. Nerede, nasıl davranacağını bilir. Yunus Emre ilmin insanın kendini bilmesini sağlayan en önemli unsur olduğunu “İlim ilim bilmektir. / İlim kendin bilmektir. / Sen kendini bilmezsen, / Ya nice okumaktır?” dizeleriyle ifade etmiştir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski