Konu Bütünlüğü Ne Demek?

Konu bütünlüğü ne demek, açıklayınız. Bu yazımızda konu bütünlüğü hakkında bilgi vereceğiz.

Okuduğumuz her yazı, belli bir konu etrafında şekillenir. İşte buna konu bütünlüğü denir. Yani metindeki her cümle aynı konuyu ele almalıdır.Konu bütünlüğü bir metinde kullanılan bütün paragrafların, cümlelerin aynı konuyu ele almasıdır şeklinde tanımlanabilir. Yani parçadaki düşünceler birbiriyle uyumlu olmalıdır. İçinde düşüncenin akışına uymayan bir cümle olursa konu bütünlüğü bozulur.

Bir metinde neden söz ediliyorsa o, konuyu oluşturur. Konuyu bulmak için metinde ne anlatılıyor sorusunun cevabını ararız. Konu bütünlüğüne gelince, konu bütünlüğü metinde anlatılan konuların birbiriyle tutarlı olması demektir. Yani bir metinde neler anlatılıyorsa, hepsi de birbiriyle ilişkili olmalıdır. Metindeki olaylar, düşünceler arasında bağlantı ve tutarlılık yoksa orada konu bütünlüğü yok demektir. Eğer size yarım bırakılmış, eksik olan bir metni konu bütünlüğüne uygun olarak tamamlayınız denmişse, orada anlatılan olayların veya düşüncelerin devamı niteliğinde metni tamamlamanız istenmiştir. Konu bütünlüğüne uymak metni daha önce anlatılan konuya uygun olarak tamamlamak demektir.

Kısacası yazılan bir paragrafta bütün cümleler aynı konuyu ele almalıdır. Birbiriyle tutarlı olan paragraf konu bütünlüğüne uygun olarak yazılmış demektir. Zaten bir metindeki cümle topluluklarını belirli bölümlere ayıran, onların paragraf olmasını sağlayan şey konu bütünlüğüdür.

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski