Vatan Çalışkan İnsanların Omuzları Üstünde Yükselir Sözünü Açıklayan Bir Kompozisyon

"Vatan Çalışkan İnsanların Omuzları Üstünde Yükselir Sözünü Açıklayan Bir Kompozisyon Yazınız."

Bir devletin daha ileriye gitmesi için orada yaşayan, o devletin vatandaşları olan insanların çalışkan olması önem kazanmaktadır. Çünkü vatan çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Çalışkan insanlar özverili olmalarından dolayı çalışarak, işlerini gereği gibi yaparak vatanın kalkınmasına hizmet ederler.

Vatana hizmet etmek çalışkanlara mahsustur. Çalışkanlar, var oldukça o vatanın sırtı yere gelmez. Bu yüzden vatanımız için çalışmayı bir görev bilmeli ve görevimizi layıkıyla yerine getirmeliyiz. Vatanın yükselmesi, ilerlemesi için bu anlayış gereklidir. 
Devletin gelişmesi, daha ileriye doğru gitmesi ancak çalışmakla mümkün olur. Çalışkanlık her açıdan zaten büyük öneme sahiptir. Çalışan insanlar hem kendilerine iyilik etmiş olurlar, hem de vatana hizmet etmiş olurlar. Vatanın her alanda gelişmesi için orada yaşayan insanların çalışması gerekmektedir.

Çalışkan insanlar sayesinde vatanın ilerlemesi gerçekleşecektir. Atatürk’ün bahsettiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için çalışkan insanlara daima ihtiyaç vardır. Zira çalışkan insanlar omuzlarında sorumluluk taşır. Bu sorumluluk bilinci, onların işini daha iyi yapmasına, işinde verimli olmasına katkı sağlar. Böylelikle içinde yaşadıkları vatanın birçok açıdan yükselmesine ciddi oranda katkı sağlamış olurlar.

Sonuç olarak vatan çalışkan insanların omuzlarında yükselir sözü çalışkanlığın önemine dikkat çekmektedir. Vatanın yükselmesi demek, bilim, sanayi, ekonomi, eğitim, sanat kısaca her anlamda gelişmesi, büyümesi demektir. Bir ülkenin insanı genel anlamda çalışkansa, o ülke çok rahat bir şekilde kalkınır, başka devletlere muhtaç olmaz. Biz de bunların bilincinde olmalı ve vatanımızın daha ileriye doğru yükselmesi için sorumluluk almalı ve çok çalışmalıyız.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski