Görgü kuralları ve nezaketin günlük hayatımızdaki yeri ve önemi nedir?

“Görgü kuralları ve nezaketin günlük hayatımızdaki yeri ve önemi nedir?” konusu ile ilgili açıklama yapacağız. Görgü ve nezaket kurallarının günlük hayatınızdaki yeri ve önemini açıklayınız.

Görgü kuralları ve nezaketin günlük hayatımızdaki yeri ve önemi, insanların birbirine karşı daha nazik, hoşgörülü ve saygılı davranmasını sağlamasıdır. Görgü kuralları ve nezaket sayesinde herkes bu dünyada eşit haklara sahip olduğunun bilincinde olarak hareket eder. Kimse kimseyi rahatsız etmeden yaşamanın ne kadar önemli olduğunu bilir. İşte bütün bunlar görgü kuralları ve nezaketten kaynaklanır.

Görgü kuralları bir toplumun olmazsa olmaz kurallarındandır. Bu kurallar sayesinde genç ya da yaşlı, kadın ya da erkek herkes nerede nasıl davranacağını bilir. Görgü kuralları ve nezaket kaba davranışların yok olduğu, herkesin birbirine karşı saygılı ve anlayışlı olduğu bir toplum meydana getirmesi bakımından büyük öneme sahiptir. Görgü kuralları ve nezaketin hâkim olduğu bir toplum daha huzurlu olur. Çünkü herkes kendisinin belirli bir özgürlük alanı olduğunun farkında olarak hareket eder.

Mesela bir apartmanda oturan biri yüksek sesle müzik dinlemenin komşuları rahatsız edeceğini bilir, evde gürültü yapmamaya çalışır. Veya bir otobüste yaşlılara yer verilmesi gerektiğini herkes bilir. Başka bir örnekle açıklayacak olursak sofraya önce büyüklerin oturmasını beklemek gerektiğini bütün çocuklar bilirler.

Hapşırırken ağzımızı kapatacağımızı veya büyüklerin karşısında ayak ayak üstüne atmanın yanlış olduğumu hepimiz biliriz. İşte bunlar görgü kuralları ve nezaketten doğan güzel sonuçlardır. Sonuç olarak görgü kuralları ve nezaketin günlük hayatımızdaki yeri çok büyüktür.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski