Olay Örgüsü Nedir Kısa Bilgi

Bu yazımızda 5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıfta karşılaşılan konulardan biri olan “olay örgüsü nedir, olay örgüsü nedir kısa bilgi, olay örgüsü hakkında bilgi” konusu ile ilgili bilgiler vereceğiz.

Olay örgüsü, okuduğumuz bir metinde, hikayede olayların birbirine neden-sonuç ilişkisi ile bağlı olması demektir. Yani parçadaki olayların birbirine bağlı olarak gelişmesidir. Okuduğunuz bir olay metninde bir konu bütünlüğü olmalıdır. Anlatılanlar arasında bağlantı yoksa bir yerde anlatımın akışı bozulur. Dolayısıyla olay örgüsü konu bütünlüğüne sağlayan bir şeydir.

Olay örgüsü bir yazıdaki olayların sebep- sonuç ilişkisi ile akışına uygun sıralanması ve bütünlük oluşturmasıdır. Başka bir deyişle belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın, sebep-sonuç ilişkisine bağlı bir biçimde oluşturdukları organik bütündür. Yani okuduğumuz metindeki olaylar zinciridir.

Olay örgüsünde konuyu oluşturan olaylar birbiriyle bağlantılıdır. İşte bu yüzden adına olay örgüsü denmektedir. Eğer size bu metindeki olay örgüsü nedir diye bir soru sorulursa, o zaman metindeki olayları, oluş sırasına uygun olarak, sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatmanız istenmiştir. Diğer bir deyişle olayların akışına uygun olarak kısaca özetlenmesi olay örgüsü demektir.

3 Yorumlar

Daha yeni Daha eski